PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výzkumné kolokvium SAQ I - JSM568
Anglický název: Research Colloquium SAQ I
Český název: Výzkumné kolokvium SAQ I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSM561
Je neslučitelnost pro: JSM561
Je prerekvizitou pro: JSM569
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.09.2016)
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (10.02.2022)

Průběžné plnění povinností dle rozvrhu práce v týmu. Aktivní účast na  pravidelných schůzkách výzkumného týmu. Členové týmu mohou získat zápočet za kurz až v okamžiku, kdy výsledky výzkumu (alespoň částečně) prezentovali odborné veřejnosti (uspořádání konference, článek v recenzním řízení, prezentovaný příspěvek na konferenci, workshopu atp.).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura bude stanovena podle tematického zaměření výzkumného projektu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (22.09.2022)

Nabídka výzkumných projektů pro ZS 2022

Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností

Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR. Vítáni jsou zájemci o terénní výzkum nebo desk research v oblasti vymezené projektem. Cílem projektu je porozumět sociální organizaci selhání v současné společnosti prostřednictvím identifikace sociálních infrastruktur selhání (procedur a narativů) a s nimi souvisejících subjektivních zkušeností. V klasické sociologii hrál koncept selhání důležitou roli (např. anomie nebo protestantská obava z ekonomického selhání), avšak v moderní sociologii byl redukován na pouhou dysfunkci nebo deviaci. Ve snaze o znovuustavení odborného zájmu o selhání jako normálního jevu se zaměříme na analýzu propojení sociální organizace a zkušenosti selhání ve čtyřech oblastech lidské činnosti: podnikatelských inkubátorech, platformové práci, environmentálním vzdělávání a rozvojových projektech. V těchto oblastech provedeme empirickým výzkum, ve kterém budeme kombinovat textovou, observační a institucionální analýzu dat s důrazem na použití transparentních výzkumných postupů ke zvýšení reprodukovatelnosti výsledků.
https://iss.fsv.cuni.cz/sociologie-selhani-propojeni-socialnich-infrastruktur-osobnich-zkusenosti

Případní zájemci nebo jen zvědavci pište na martin.hajek@fsv.cuni.cz.

Diskuze o hnutích Black Lives Matter a Decolonize This Place na českém internetu. Polarizace společnosti a návraty do totalitní minulosti
Výzkumný projekt podpořený GAČR v letech 2022-2024 realizovaný Ústavem soudobých dějin Akademie věd ČR a Fakultou sociálních věd UK prostřednictvím interdisciplinární spolupráce badatelek a vědců z oblasti mediálních studií, sociologie, politické komunikace, soudobých dějin, vizuálních a kulturálních studií zkoumá, jakým způsobem jsou do českého digitálního prostoru přinášena hnutí Black Lives Matter a Decolonize This Place, jakými způsoby jsou apropriována, komunikována, jaká témata zůstávají globálního charakteru a jaká se ukazují být specifická pro lokální prostředí. Výzkum vychází z metod digitální etnografie a kombinuje offline a online realizované výzkumné praktiky. 
Hledáme studentku/studenta, jež se do projektu zapojí v oblasti sběru a třídění dat textového i vizuálních charakteru.
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Průchová Hrůzová Ph.D. 57782907@fsv.cuni.cz

Vietnamské komunity v česko-rakouském a česko-německém pohraničí a jejich provázanost napříč Českem: mezioborový projekt ve fázi sběru dat

Do našeho tým výzkumnic z ISS FSV UK a vietnamistiky FF UK (více https://iss.fsv.cuni.cz/integrace-migrantu-v-nemetropolitnich-oblastech) a kolegů z Vídeňské univerzity, rádi přivítáme jednoho stážistu/ku, který má zájem o atraktivní téma vietnamské diaspory a zároveň si chce vyzkoušet dlouhodobější systematickou výzkumnou spolupráci (online meeting a progress report každé tři týdny) a práci v týmu s peer-to-peer zpětnou vazbou a metodickou podporu. Můžete si procvičit realizaci rozhovorů a jejich analýzu, analýzu webového obsahu nebo zúčastněné pozorování na kulturních událostech vietnamské diaspory (lokalita dle domluvy). Stáž je vhodná i pro zcela juniorní výzkumníky/ice. Dle rozsahu spolupráce můžeme nabídnout finanční odměnu formou smlouvy o dílo s výplatou v roce 2022. Komunikační jazyky týmu jsou čeština a angličtina. Pokud ovládáte vietnamštinu nebo němčinu, velmi to oceníme, ale není to samozřejmě podmínkou. 

Zájemci/kyně se mohou hlásit na tereza.freidingerova@fsv.cuni.cz  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK