PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proces tvorby politik - JSM515
Anglický název: Policy Making Process
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (36)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: termíny na přihlášení na: http://konzultace.fsv.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (05.02.2024)
Kurz, vyučovaný v blokové formě, se snaží přiblížit studujícím kontext tvorby veřejných politik na základě teoretického myšlení o procesu tvorby veřejných politik. Představuje jim několik teoretických konceptualizací v podobě vybraných výkladových rámců (fázový model, rámec institucionální analýzy a rozvoje (IADF), teorie advokačních koalic (ACF), teorie tří proudů (MSF) a Narrative Policy Framework (NPF)) a jejich propojení s praxí veřejných politik. V praktické rovině se kurz snaží studenty vést ke schopnosti převádění teoretických poznatků do praxe a zpět a rozvíjet jejich dovednosti kritického studia odborných textů a na argumentech založené komunikace.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (05.02.2024)

Základní literatura:

Weible, Christopher (ed.) Theories of the Policy Process. 5th Edition. Boulder, Col.: Westview Press, 2023.

Weible, Chris & Cairney, Paul (eds.). Practical Lessons from Policy Theories. Bristol: Policy Press, 2021.

Weible, Christopher & Workman, Samuel (eds.) Methods of the Policy Process. 1st Edition. Routledge, 2022.

 

Další doporučená literatura:

Cairney, P. Understanding Public Policy. 2nd Edition. London: Bloomsbury Publishing, 2020.

John, P. Analyzing Public Policy (2. vydání). London: Routledge, 2012.

Howlett, M., Ramesh, M. & Perl, A. Studying Public Policy : Principles and Processes (4. vydání). Don Mills (Ont.): Oxford University Press, 2020.

Sabatier, P. A. & Weible, Ch. (eds.). Theories of the Policy Process. 3rd Editon. Boulder, Col.: Westview Press, 2014.

Sabatier, P. A. (ed.). Theories of the Policy Process : Theoretical Lenses on Public Policy. 2nd Edition. Boulder, Col. and Oxford: Westview Press, 2007. 


Sabatier, P. A. (ed.). Theories of the Policy Process : Theoretical Lenses on Public Policy. 1st Edtion. Boulder, Col. and Oxford : Westview Press, 1999.

 

Ke každému probíranému tématu bude vybrána další povinná literatura (především ve formě odborných článků), která bude přístupná zapsaným studentům prostřednictvím aplikace Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=477).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (20.02.2024)

Kurz je určen především pro posluchače denního magisterského studia programu Veřejná a sociální politika KVSP ISS UK FSV. Účast studentů z dalších programů je dána prostorovými možnostmi a dohodou s vyučujícím.

Pracovními jazyky jsou čeština a angličtina (předpokládá se pasivní znalost angličtiny (přednášky, studium literatury)), tj. písemné výstupy jsou vypracovávány v češtině nebo angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK