PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Communications Research - JSM311
Anglický název: Communications Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2010
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)
kurz je vyučován v angličtině
SM311 Komunikační výzkum
Course: SM311 Communications Research
Instructor: Assoc.prof. dr. Hynek Jeřábek
Credits: 9 ECTS
Lessons 2 hours a week lectures/ 1 hour a week seminars
Time/Place: 9:30-11:40 J2019
Summer Semester 2008/2009
Main Text: Reader: Communications Research I. Obligatory Readings
Supplementary Texts: Reader: Communications Research II. Papers for Seminar Presentations
Consultation hours: Tuesday 14,00 ? 14:45 J - 3073

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

Literature:

Cantril,H.-Gaudet,Hazel-Herzog,Herta (1940) : The Invasion from Mars. A Study in the Psychology of Panic. Princeton, New Jersey, Princeton University Press 1940

Delia,J.G.(1987): Communication Research: A History. In: Berger,Ch.R.-Chaffee,S.H. eds.: Handbook of Communication Science. Newbury Park -,Sage 1987, pp.20-98

Gouldner, A.W. (1957) : Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Roles - I. and II. Administrative Science Quarterly, vol. II: 281 - 306 and 444 - 480

Granovetter,M.S. (1973) : The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology 78, (1973), 6, pp. 1360-1380

Herzog,Herta (1938): Why Did People Believe in the Invasion from Mars? In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.: (1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp. 420 - 428

Jeřábek,H. (2006): Paul Lazarsfeld's Research Methodology (Biography, Methods, Famous Projects). Prague, The Karolinum Press (ISBN 80-246-1098-1) http://cupress.cuni.cz

Jeřábek,H.: (2001): Paul Lazarsfeld - The Founder of Modern Empirical Sociology: A Hundred - Year Anniversary. International Journal for Public Opinion Research, 13 (2001), 3, pp. 229-244

Jeřábek,H.: (2001): Selected Bibliography of Paul Lazarsfeld's Most Important Works. International Journal for Public Opinion Research, 13 (2001), 3

Jeřábek,H. a Veisová,Eva: 11th September. Mezinárodní internetový komunikační výzkum. International Communication On-line Research. Edice Sociologické texty; 01:11. Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2001, 53 s. (Czech and English), ISBN 80-7330-005-2

Katz,E. (1963) : The Diffusion of New Ideas and Practices. In: Schramm,W. ed.: The Science of Human Communication. New York, Basic Books 1963, pp. 77-93

Katz,E. (1957) : The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis. Public Opinion Quartely 21, (1957), 1, pp.61-78

Katz,E. (1987) : Communications Research since Lazarsfeld. Public Opinion Quarterly 51, (1987), 50th Aniversary Issue , pp.S25-S45

Lazarsfeld,P.F.(1940): Radio and the Printed Page. An Introduction to the Study of Radio and Its Role in the Communication of Ideas. New York, Duell,Sloan & Pearce 1940 (the reprint edition New York, Arno Press and The New York Times 1971)

Lazarsfeld,P.F.-Berelson,B.-Gaudet, Hazel (1944) : The People's Choice. How the Voters Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York, Duel, Sloan and Pearce 1944 1th ed. (citation according the 2nd ed. New York, Columbia University Press 1948)

Lazarsfeld,P.F. - Fields,H. (1946): The People Look at Radio. Chapel Hill, Uni of North Carolina Press 1946

Lazarsfeld,P.F.-Katz,E. (1955) : Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. New York, The Free Press 1955

Lazarsfeld,P.F. - Kendall, Patricia L.(1948): Radio Listening in America: The People Look at Radio - Again. New York, Prentice-Hall 1948

Lazarsfeld,P.F.- Menzel,H. (1963) : Mass Media and Personal Influence. In: Schramm,W. ed.: The Science of Human Communication. New York, Basic Books 1963, pp .94-115

Lazarsfeld,P.F.-Merton,R.K.(1948): Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action. In: Schramm,W.- Roberts,D.F. (eds.): The Process and Effects of Mass Communication. Urbana - Chicago - London, University of Illinois Press 1971, pp. 554 - 578

Lazarsfeld,P.F. - Rosenberg,M. eds.: (1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955

Lazarsfeld,P.F. - Stanton,F.N. eds.(1941): Radio Research 1941. (New York, Duel,Sloan and Pearce 1941

Lazarsfeld,P.F. - Stanton,F.N. eds.(1944): Radio Research 1942 - 1943. New York, Duell, Sloan and Pearce 1944

Lazarsfeld,P.F. - Stanton, F.N. eds.(1949): Communications Research 1948 - 1949. New York, Harper & Brothers 1949

Lazarsfeld,P.F. - Pasanella, Ann, K. - Rosenberg,M. eds.: (1972): Continuities in the Language of Social Research. New York - London, The Free Press, Collier-Macmillan 1972

Lin,Nan (1973): The Study of Human Communication. 1973

Lowery,Shearon - De Fleur,M.L. (1983) : The People's Choice: The Media in a Political Campaign. in: Lowery-De Fleur: Milestones in Mass Communication Research. Media Effects. New York-London, Longman 1983, pp.86-112

Lowery,Shearon - De Fleur,M.L. (1983) : Personal Influence: The Two - step Flow of Communication. in: Lowery-De Fleur: Milestones in Mass Communication Research. Media Effects. New York- , Longman 1983, pp. 176-203

Merton,R.K. (1949) : Patterns of Influence: A Study of Interpersonal Influence and of Communications Behavior In a Local Community. In: Lazarsfeld,P.F.-Stanton,F. eds. : Communications Research 1948-1949. New York, Harper & Brothers 1949, pp. 180-219

Merton, R.K.- Fiske, Marjorie - Curtis, Alberta (1946): Mass Persuasion. The Social Psychology of a War Bond Drive. New York-London, Harper & Brothers Publ. 1946 (2nd ed. Westport, Conn., Greenwood Press Pbl. 1971)

Morrison, D.E. (1978b) : The Beginnings of Modern Mass Communication Research. Archives Européennes de Sociologie, 19, (1978), 2, pp.347-359

Noelle-Neumann, Elisabeth (1985) Identifying Opinion Leaders. 38th ESOMAR Congress, Proceedings,

General Sessions. Wiesbaden, September 1985, pp. 173 ? 219

Noelle-Neumann, Elisabeth - Csikszentmihalyi, Mihaly (1992) : Personality Strength: A New Variable for Opinion-Attitude Research. paper presented at the WAPOR Conference, St.Petersburg Beach, Florida, May 1992

Robinson, J.P. (1976) : Interpersonal Influence in Election Campaigns: Two Step-flow Hypotheses. Public Opinion Quarterly 40, (1976), 3, pp. 304-319

Schramm,W. (1963): Communication Research in the United States. In: Schramm,W. ed.: The Science of Human Communication. New York, Basic Books 1963, pp.1-16

Schramm,W.-Porter,W.(1982): Men, Women, Messages and Media. Understanding Human Communication. Harper and Row Pbls. 1982

Sola Pool, Ithiel de (1963) : The Effect of Communication on Voting Behavior. In: Schramm,W. ed.: The Science of Human Communication. New York, Basic Books 1963, pp.128-138

Weimann,G. (1982) : On the Importance of Marginality: One More Step into the Two-Step Flow of Communication. American Sociological Review 47, (1982), 6, pp.764-773

Weimann,G. (1991) : The Influentials: Back to the Concept of Opinion Leaders? Public Opinion Quarterly 55, (1991), 2, pp. 267-279

Weimann,G. (1994) : The Influentials. People Who Influence People. Albany, State University of New York Press 1994

Literature for seminar papers:

Fiske,Marjorie - Lazarsfeld,P.F.(1945): The Office of Radio Research: A Division of the Bureau of Applied Social Research, Columbia Uni. Educational and Psychological Measurement, 5, (1945), 4, pp. 351 - 369

Gaudet,Hazel: A Model for Assessing Changes in Voting Intention. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.428-438

Granovetter,M.S. (1973) : The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology 78, (1973), 6, pp. 1360-1380

Herzog,Herta (1938): Why Did People Believe in the Invasion from Mars? In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.: (1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp. 420 - 428

Jeřábek, H.: The RAVAG Study: The First Large Media Study in Central Europe (Chapter 3.1.)

In: Jeřábek, H.: Paul Lazarsfeld's Research Methodology. (Biography, Methods and Famous Projects). Praha, Karolinum 2005 (in print) pp. 50-55

Jeřábek,H. a Veisová,Eva: 11th September. International Communication On-line Research. English part of the working paper 2001:11. Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2001, 20 p.

Katz,E. (1957) : The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis. Public Opinion Quartely 21, (1957), 1, pp.61-78

Katz,E. (1963) : The Diffusion of New Ideas and Practices. In: Schramm,W. ed.: The Science of Human Communication. New York, Basic Books 1963, pp. 77-93

Lazarsfeld,P.: Evaluationg the Effectiveness of Advertising by Direct Interviews. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp. 411-419

Lazarsfeld,P.-Berelson,B.-Gaudet,H.: Political Interest and Voting Behavior. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.155-158

Lazarsfeld,P.-Berelson,B.-Gaudet,H.: The Process of Opinion and Attitude Formation. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.231-242

Lazarsfeld,P.F. - Stanton,F.N. eds.(1941): Radio Research 1941. (New York, Duel,Sloan and Pearce 1941; any chapter 10 or more pages long

Lazarsfeld,P.F. - Stanton,F.N. eds.(1944): Radio Research 1942 - 1943. New York, Duell, Sloan and Pearce 1944 ? any chapter 10 or more pages long

Lazarsfeld,P.F. - Stanton, F.N. eds.(1949): Communications Research 1948 - 1949. New York, Harper & Brothers 1949 ? any chapter 10 or more pages long

Lowery,Shearon - De Fleur,M.L. (1983) : The People'Choice: The Media in a Political Campaign. in: Lowery-De Fleur: Milestones in Mass Communication Research. Media Effects. New York-London, Longman 1983, pp.86-112

Lowery,Shearon - De Fleur,M.L. (1983) : Personal Influence: The Two - step Flow of Communication. in: Lowery-De Fleur: Milestones in Mass Communication Research. Media Effects. New York- , Longman 1983, pp. 176-203

Merton, R.K.- Fiske, Marjorie - Curtis, Alberta (1946): Mass Persuasion. The Social Psychology of a War Bond Drive. New York-London, Harper & Brothers Publ. 1946 (cited according edition Westport, Conn., Greenwood Press Pbl. 1971), pp.1-19

Merton,R.K.-Fiske,M.-Curtis,A.: Definition of a Situation. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.170-173

Metron,R.K. - Kendall, Patricia L.: The Focused Interview. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.476-489

Morrison, D.E. (1978b) : The Beginnings of Modern Mass Communication Research. Archives Européennes de Sociologie, 19, (1978), 2, pp.347-359

Smith, E.- Suchman, E.A.: Do People know why they buy? In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.404-411

Weimann,G. (1991) : The Influentials: Back to the Concept of Opinion Leaders? Public Opinion Quarterly 55, (1991), 2, pp. 267-279

Weimann,G. (1994) : The Influentials. People Who Influence People. Albany, State University of

New York Press 1994, Chapter 3: The Methods of Studying Opinion Leadership,pp.29-51

Literature for seminar papers:

Fiske,Marjorie ? Lazarsfeld,P.F.(1945): The Office of Radio Research: A Division of the Bureau of Applied Social Research, Columbia Uni. Educational and Psychological Measurement, 5, (1945), 4, pp. 351 ? 369

Gaudet,Hazel: A Model for Assessing Changes in Voting Intention. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.428-438

Granovetter,M.S. (1973) : The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology 78, (1973), 6, pp. 1360-1380

Herzog,Herta (1938): Why Did People Believe in the ?Invasion from Mars?? In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.: (1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp. 420 - 428

Jeřábek, H.: The ?RAVAG? ? Study: The First Large Media Study in Central Europe (Chapter 3.1.)

In: Jeřábek, H.: Paul Lazarsfeld's Research Methodology. (Biography, Methods and Famous Projects). Praha, Karolinum 2005 (in print) pp. 50-55

Jeřábek,H. a Veisová,Eva: ?11th September ? International Communication On-line Research?.English part of the working paper 2001:11. Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2001, 20 p.

Katz,E. (1957) : The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis. Public Opinion Quartely 21, (1957), 1, pp.61-78

Katz,E. (1963) : The Diffusion of New Ideas and Practices. In: Schramm,W. ed.: The Science of Human Communication. New York, Basic Books 1963, pp. 77-93

Lazarsfeld,P.: Evaluationg the Effectiveness of Advertising by Direct Interviews. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp. 411-419

Lazarsfeld,P.-Berelson,B.-Gaudet,H.: Political Interest and Voting Behavior. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.155-158

Lazarsfeld,P.-Berelson,B.-Gaudet,H.: The Process of Opinion and Attitude Formation. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.231-242

Lazarsfeld,P.F. - Stanton,F.N. eds.(1941): Radio Research 1941. (New York, Duel,Sloan and Pearce 1941 ? any chapter 10 or more pages long

Lazarsfeld,P.F. - Stanton,F.N. eds.(1944): Radio Research 1942 - 1943. New York, Duell, Sloan and Pearce 1944 ? any chapter 10 or more pages long

Lazarsfeld,P.F. - Stanton, F.N. eds.(1949): Communications Research 1948 - 1949. New York, Harper & Brothers 1949 ? any chapter 10 or more pages long

Lowery,Shearon - De Fleur,M.L. (1983) : The People?s Choice: The Media in a Political Campaign. in: Lowery-De Fleur: Milestones in Mass Communication Research. Media Effects. New York-London, Longman 1983, pp.86-112

Lowery,Shearon - De Fleur,M.L. (1983) : Personal Influence: The Two - step Flow of Communication. in: Lowery-De Fleur: Milestones in Mass Communication Research. Media Effects. New York- , Longman 1983, pp. 176-203

Merton, R.K.- Fiske, Marjorie - Curtis, Alberta (1946): Mass Persuasion. The Social Psychology of a War Bond Drive. New York-London, Harper & Brothers Publ. 1946 (cited according edition Westport, Conn., Greenwood Press Pbl. 1971), pp.1-19

Merton,R.K.-Fiske,M.-Curtis,A.: Definition of a Situation. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.170-173

Metron,R.K. ? Kendall, Patricia L.: The Focused Interview. In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.476-489

Morrison, D.E. (1978b) : The Beginnings of Modern Mass Communication Research. Archives Européennes de Sociologie, 19, (1978), 2, pp.347-359

Smith, E.- Suchman, E.A.: Do People know why they buy? In: Lazarsfeld-Rosenberg eds.(1955): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp.404-411

Weimann,G. (1991) : The Influentials: Back to the Concept of Opinion Leaders? Public Opinion Quarterly 55, (1991), 2, pp. 267-279

Weimann,G. (1994) : The Influentials. People Who Influence People. Albany, State University of

New York Press 1994, Chapter 3: The Methods of Studying Opinion Leadership,pp.29-51

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

Course Outline

Subject

1. Introduction - Foundation of Communication Research

2. Austrian Radio Audience Research - Paul Lazarsfeld's RAVAG Report

3. Princeton Radio Project - The Leading Project in the Beginnings of Mass Communications Research

4. Attitude Formation Research, Panel Study Method and Opinion Leaders Discovery

5. Mass Communication and Interpersonal Communication - Two Main Topics

6. Two-step Flow of Communications Hypothesis and its Counterparts

7. Mass Media Influence: Invasion from Mars - A Study of Panic Created by a Radio Broadcast and Study of Mass Persuasion - War Bond Drive

8. Influentials and Types of Influentials (Local and Cosmopolitan Influentials)

9. Interpersonal Communication and Interpersonal Influence

10. Methods of Studying Opinion Leadership

11. Personality Strength Scale - A Method for Opinion Leaders Identification

12. 11th September ? International Communication On-line Research

Class participation makes up 10% of your grade.

Seminar presentation makes up 40% of your grade.

Examination: Examination will be by in-class 1-hour written test and written essay - 1 of the 10 topics.

Test makes up 25% and essay makes up another 25% of your total grade.

The test and essay will be written in the last week of lessons.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK