PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Study of Political Mobilization and Social Movements - JSM095
Anglický název: Study of Political Mobilization and Social Movements
Český název: Studium politické mobilizace a sociálních hnutí
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 37 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3855#section-11
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (26.01.2022)
The course introduces students to the study of social movements, interest groups, civil society, political mobilization, and protest in the context of current democracies. It consists of five blocks: introduction to the study of collective action, social movement theory, political participation research, interest groups and social movements in the interaction with political parties and international institutions, and transformation of capitalism and protest.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (26.01.2022)

1. Introductory Class

 

I. INTRODUCTION TO THE STUDY OF COLLECTIVE ACTION

2. Theory: Activism, Interest Groups, Social Movements and Protest in the View of Four Research Traditions

3. Methodology: How to Research Collective Action?

 

II. SOCIAL MOVEMENT THEORY

4. Political Opportunities and Resources

5. Cultural Dimensions of Social Movements

 

III. POLITICAL PARTICIPATION

6. Forms of Political Participation and Democracy

7. Political Participation, Connective Action and the Internet

 

IV. INTEREST GROUPS, MOVEMENTS, PARTIES AND INSTITUTIONS

8. Movements, Interest Groups and Parties

9. Movements, Interest Groups and International Institutions: The Impact of the EU Accession Process on Social Movements and State-Civil Society Relations

 

V. TRANSFORMATION OF CAPITALISM AND PROTEST

10. Post-communist Transitions and Political Mobilization

11. New Climate Activism

12. Course Wrap Up

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK