PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Diplomový seminář II - presentace částí práce - JSM060
Anglický název: Master thesis seminar II - unfinished thesis presentation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK