PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výjezdní seminář - JSM048
Anglický název: Off-site seminar
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (07.02.2024)
V ls 2023/24 seminář probíhá ve dnech 12.-14.4. v Horním Podluží v rámci workshopu KVAS.
Podrobné informace zde:
https://docs.google.com/document/d/1Yufna_w3011r3cL0VN8WqJBKmKPZWaWx/edit


Třídenní blokový seminář, určený primárně pro studenty specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, který probíhá mimo budovu školy (obvykle mimo Prahu). Obsahem semináře jsou workshopy s pozvanými hosty na odborná a témata vztahující se ke specialiaci a k metodologii kvalitativního výzkumu, celodenní walking seminar, během kterého studenti s vyučujícími individuálně konzultují projekty a postup diplomových prací, případně další studijní a odborná témata, a závěrečná společná diskuze na předem zvolené téma související s výukou. K udělení zápočtu se studenti musí aktivně účastnit všech aktivit a odevzdat jejich písemnou reflexi.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.01.2023)

Podmínky udělení zápočtu:

  1. účast na KVASu po celou dobu konání workshopu;
  2. zpracování reflexe každé z přednesených přednášek v následující struktuře: teze přednášejícího - argument/přednášejícího - diskuse této teze a vybraného argumentiu; rozsah 500 - 800 slov / přednáška;
  3. shrnutí hlavních poznatků ze semináře Myšlení v pohybu (walking seminar) vztažených ke zvažovanému projektu absolventské práce či k jejímu řešení; rozsah 400 - 600 slov.  
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.11.2019)

Studijní povinná i doporučená literatura bude stanovena vždy podle témat prvního a třetího bloku semináře.

 

Doporučená literatura k druhému bloku (walking seminar):
EDENSOR, T. 2000. Walking in the British Countryside: Reflexivity, Embodied Practices and Ways to Escape. Body & Society, 6(3-4), 81–106.
EVANS, J. and JONES P. 2011 ‘The walking interview: Methodology, mobility and place’, Applied Geography 31(2): 849–858.
FOLEY D. 2002. ‘Critical ethnography: The reflexive turn’, International Journal of Qualitative Studies in Education 15(4): 469–490.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.11.2019)

Třídenní blokový seminář:

1. den: přednáška hosta, případně hostů a následná diskuze nebo workshop

2. den: walking seminar a workshop k předem zadanému tématu nebo problému

3. závěrečná společná diskuze na stanovené téma

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.01.2023)

Kurs probíhá formou účasti na výjezdním workshopu KVAS.

Po přihlášení se do kursu v SISu je nutné se přihlásit k účasti na KVASu ještě v samostatné přihlášce. Informace o způsobu zápisu a o detailech organizace KVASu se studenti dozví prostřednictvím emailu v průběhu semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK