PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management sociologických dat a datové archivy - JSM033
Anglický název: Data Management in Sociology and Data Archives
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Johana Chylíková, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus archivy LS2019.doc Sylabus předmětu Management sociálních dat a datové archivy, letní semestr 2018/2019 Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)
Kurz poskytuje:
1) přehled o veřejně přístupných datových zdrojích, které jsou k dispozici pro sociálněvědní výzkum, a přehled o související infrastruktuře;
2) základy managementu dat pro účely sdílení dat a jejich sekundární analýzy;
3) úvod do problematiky kvality dat z výběrových šetření.
Absolventi kurzu budou schopni vyhledávat a využívat data a další materiály z datových archivů a dalších zdrojů, a to pro účely sekundární analýzy i přípravu vlastních šetření. Součástí je představení specializovaného software NESSTAR. V další části kurzu si osvojí principy správy a zpracování dat v podmínkách sdílení dat mezi výzkumnými týmy. Kurz zakončuje úvod do problematiky kvality dat.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

Základní literatura

CESSDA Training Working Group (2017 - 2018). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. On-line: https://www.cessda.eu/DMGuide

Groves, Robert M. 1987. „Research on Survey Data Quality.“ The Public Opinion Quarterly 51 (2, Supplement: 50th Anniversary Issue): S156-S172.

Krejčí, Jindřich. 2006. “Approaching Quality in Survey Research: Towards a Comprehensive Perspective“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 46 (5): 1011–1033. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/59721bea5c0b259680447db14fee230ccf19f1ce_KREJCI%20SC2010-6-2.pdf

Referenční publikace ke zdrojům dat

Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva. 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 469 s.

 

Doporučená literatura

AAPOR. 2006. Standard Definitions. Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. The American Association for Public Opinion Research.

Biemer, Paul P. & Lars E. Lyberg. 2003. Introduction to Survey Quality. Hoboken: John Wiley & Sons.

Corti, Louis, Veerle Van den Eyndeni, Libby Bishop, Matthew Woolard. 2014. Managing and Sharing Data. A Guide to Good Practice.  London: SAGE.

ESOMAR 2000-2019. Esomar World Research Codes & Guidelines. Amsterdam: World Association of Opinion and Marketing Research Professionals (ESOMAR). https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php  

Groves, Robert M. & M. Couper. 1998. Nonresponse in Household Interview Surveys. New York: John Wiley & Sons.

Groves, Robert M. 1989. Survey Errors and Survey Costs. Hoboken: John Wiley & Sons.

Groves, Robert M., Floyd J. Fowler, Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer & Roger Tourangeau. 2004. Survey Methodology. Hoboken: John Wiley & Sons.

ICPSR. 2012. Guide to Social Science Data Preparation and Archiving. Best Practice Throughout the Data Life Cycle. 5-th Edition. Ann Arbor: Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), University of Michigan. On-line: http://www.icpsr.umich.edu/files/ICPSR/access/dataprep.pdf

Kasper, M. Frankel et al. 1979. Total Survey Error. San Francisco: Jossey-Bass.

Kish, Lesslie. 1965. Survey Sampling. New York : John Wiley & Sons.

Krejčí, Jindřich. 2007. „Non-Response in Probability Sample Surveys in the Czech Republic.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (3): 561-587. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7c2ca3a94c916dfcb55663e9280f017ee725e2e8_512_3-07%20krejci.pdf

Krejčí, Jindřich. 2008. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Krejčí, Jindřich. 2014. Introduction to the Management of Social Survey Data. Praha: Institute of Sociology CAS. On-line: http://archiv.soc.cas.cz/sites/default/files/introdatamanagement_web.pdf

Lessler, Judith T. & William D. Kalsbeek. 1992. Nonsampling Errors in Surveys. New York: Wiley.

Lyberg, Lars, Paul Biemer, Martin Collins, Edith de Leeuw, Cathryn Dippo, Norbert Schwarz & Dennis Trewin (eds.). 1997. Survey Measurement and Process Quality. New York: Wiley.

Lyons, Pat. 2012. Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Available on-line: http://www.soc.cas.cz/TDA/

OECD. 2007. OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). On-line: http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf

SIMAR 2004-2017. Kvalitativní standardy. Praha: SIMAR. http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/.

Soukup, Petr. 2010. “Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení”. Data a výzkum - SDA Info 4(2): 77-104. http://dav.soc.cas.cz/issue/3-data-a-vyzkum-2-2010/6

Soukup, Petr & Ladislav Rabušic. 2007. „Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (2): 379-395. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/b9000b8cf4f47901fa229f57daeff95b91495709_644_07-2%20SoukupRabusic.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

Podmínky pro získání zápočtu: Písemný test a vypracování recenze datového zdroje.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

1)         Sekundární analýza dat, sdílení dat, výzkumná infrastruktura

2)         Sociálněvědní datové archivy; vyhledávání, analýza a vizualizace dat v software NESSTAR

3)         Data z mezinárodních komparativních programů

4)         Databáze mezinárodních organizací; Eurostat a statistické úřady; další zdroje dat

5)         Nové formy dat, Big Data, administrativní data; datová infrastruktura pro kvalitativní výzkum

6)         Koncepce správy dat a výzkumný projekt; ochrana osobních údajů; autorská práva

7)         Management dat v průběhu výzkumného procesu

8)         Celková chyba šetření; standardy kvality výběrových šetření, management kvality

9)         Reprezentativita: pokrytí populace, metoda výběru a chyba výběru, návratnost

10)      Chyby měření: chyba tazatele, chyba respondenta

11)      Chyby měření: Chyba výzkumného nástroje, chyba metody sběru dat, chyba respondenta; chyby zpracování dat

12)      Test

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (19.02.2019)

Podmínky pro zapsání kurzu: zvládnutí základů SPSS nebo jiného statistického software a statistické analýzy dat, aspoň pasivní znalost angličtiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK