PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k aktuální veřejně politické problematice - JSM020
Anglický název: Seminar on current public issues
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Mgr. Lucie Němcová
Neslučitelnost : JSM555
Je neslučitelnost pro: JSM555
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (22.09.2021)

Požadavkem je prezentovat vlastní projekt, který bude dále rozvíjen pod vedením garantů specializace. Podmínkou splnění povinností je účast na seminářích (40 procent), aktivita při rozboru problémů a obhájení vlastního badatelského záměru (prezentace a následná diskuse, 60 procent).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (21.09.2022)

Na semináři budou diskutovány aktuální problémy, které jsou předmětem odborného i laického diskurzu probíhajícího ve vlivných mediích, na konferencích a jiných odborných fórech, na stránkách politicko společenských žurnálů apod. Cílem semináře je jednak podnítit zájem studentů o „public sociology“, jednak učit studenty srozumitelně argumentovat v rámci diskuse a v neposlední řadě pak ozřejmit sociologickou reflexi diskutovaných problémů. Semináře budou postaveny na kritickém čtení vybraných publikovaných textů či konferenčních příspěvků k danému tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK