PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politická sociologie - JSM012
Anglický název: Political Sociology
Český název: Politická sociologie
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (09.02.2016)
Tento kurs studentům představí důležitá témata výzkumu na poli současné politické sociologie a jeho výsledky. Zaměřuje se na konkrétní problémy, otázky a přístupy aktuálního výzkumu a debat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LINEK (07.04.2008)

Po absolvování kursu budou studenti schopni se lépe orientovat v různých teoriích politické sociologie a jejich předpokladech a budou schopni provádět základní analýzy politického systému a chování.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (05.02.2024)

Berger, J. M. 2018. ‘What Is Extremism?’ In: Extremism. The MIT Press, 27 – 43.

Cianetti, L. a Hanley, S. 2021. “The End of the Backsliding Paradigm.” Journal of Democracy 32(1): 66–80.

Císař, O. 2023. „Jak participují občané v České republice?“ In: Demokracie a aktivní občanství. České Budějovice: JCU, 5-18.

Council of Europe. 2017. Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making.https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a40

Dalton, R. J. 2020. Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington, DC: CQ Press, 15-37.

Dalton, R. 2022. „Political Inequality and the Democratic Process.“ In: M. Giugni a M. Grasso, eds. The Oxford Handbook of Political Participation. Oxford: Oxford University Press, 912-929.

Deegan-Krause, Kevin. 2007. „New Dimensions of Political Cleavage.“ In The Oxford Handbook of Political Behaviour, eds. Russel Dalton a Hans-Dieter Klingemann. Oxford: Oxford University Press, 538-556.

Foa, Roberto Stefan a Yascha Mounk. 2016. „The Democratic Disconnect.“ Journal of Democracy 27(3): 5-17

Fung, Archon. 2003. „Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realties.“ Annual Review of Sociology 29: 515-539.

Johnson, J. 2018. ‘The Self-Radicalization of White Men: “Fake News” and the Affective Networking of Paranoia’. Communication, Culture and Critique 11(1): 100–115.

Katz, Richard S. a Peter Mair. 1995. „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of Cartel Party.“ Party Politics 1(1): 5-28.

Kreiss, D., & McGregor, S. C. 2024. A Review and Provocation: On Polarization and Platforms. New Media & Society 26(1), 556-579.

Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I. a Vráblíková, K. 2018. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON, 23–58, 124–142 a 175-192.

Linek, Lukáš. 2010. Zrazení snů: Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Slon, 38-61, 178-211.

Nekvapil, V. 2021. Všichni jsme lobbisté. Praha: Grada, 95-147.

Oser, J. a Boulianne, S. 2020. „Reinforcement Effects between Digital Media Use and Political Participation.“ Public Opinion Quarterly 84: 355-365.

Rovny, Jan a Erica Edwards. 2012. “Struggle over Dimensionality: Party Competition in Western and Eastern Europe.” East European Politics and Societies 26(1): 56-74.

Teorell, Jan. 2006. „Political Participation and Three Theories of Democracy: A Research Inventory and Agenda.” European Journal of Political Research 45(5): 787-810.

Walgrave, S., & Soontjens, K. 2023. How Politicians Learn about Public Opinion. Research & Politics, 10(3). https://doi.org/10.1177/20531680231200692

Metody výuky -
Poslední úprava: LINEK (07.04.2008)

Přednáška a seminář.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (05.02.2024)

Výuka probíhá prezenčně.

1. Úvod (20. 2.)

 

2. Sny Václava Havla: Modely demokracie a občanská společnost (27. 2.)

** Teorell, J. 2006. „Political Participation and Three Theories of Democracy: A Research Inventory and Agenda.” European Journal of Political Research 45(5): 787-810.

** Fung, A. 2003. „Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realties.“ Annual Review of Sociology 29: 515-539.

 

3. Překvapení Mariana Jurečky: Co si politici myslí a jak získávají informace? (5. 3.)

** Walgrave, S., & Soontjens, K. 2023. How Politicians Learn about Public Opinion. Research & Politics, 10(3). https://doi.org/10.1177/20531680231200692

** Coufal, L. & Císař, O. 2023. Závěrečná zpráva projektu Jak politici hodnotí veřejné mínění, 17 s.

Tip pro prezentaci: Istanbulská úmluva v Senátu – jak senátoři pracují s informacemi:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-mailove-schranky-senatoru-zaplavily-desitky-retezovych-mailu-rika-pravnicka-244575

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vinohradska-12-istanbulska-umluva-senat-petikoalice-vlada-gender-domaci-nasili_2401300600_nel

https://www.respekt.cz/rozhovor/nytra-sexualni-nasili-je-problem-ale-istanbulska-umluva-by-mohla-otevrit-dvere-lgbt

 

4. Dredy Ivana Bartoše: Demokratické postoje a veřejné mínění (12. 3.)

** Dalton, R. J. 2020. Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington, DC: CQ Press, 15-37.

** Foa, R. S. a Y. Mounk. 2016. „The Democratic Disconnect.“ Journal of Democracy 27(3): 5-17.

 

5. Zrada Václava Klause: Podpora demokracie v ČR (19. 3.)

** Linek, L. 2010. Zrazení snů: Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Slon, 38-61, 178-211.

** Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I. a Vráblíková, K. 2018. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON, 23–58.

Tip pro prezentaci: aktuálnější data

CVVM. 2021. Česká veřejnost o fungování demokracie a nedemokratických alternativách politického systému – srpen / září 2021. URL: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5482/f9/pd211213. pdf

PAQ Research. 2021. Na čem nejvíce závisí, zda důvěřujeme demokracii? Na kvalitě života, https://www.paqresearch.cz/post/duvera_v_demokracii

 

6. Týden určený pro samostudium (26. 3.)

 

7. Zdravice Andreje Babiše: Politická participace, demokracie a její ohrožení? (2. 4.)

** Dalton, R. 2022. „Political Inequality and the Democratic Process.“ In: M. Giugni a M. Grasso, eds. The Oxford Handbook of Political Participation. Oxford: Oxford University Press, 912-929.

** Oser, J. a Boulianne, S. 2020. „Reinforcement Effects between Digital Media Use and Political Participation.“ Public Opinion Quarterly 84: 355-365.

** Kreiss, D., & McGregor, S. C. 2024. A Review and Provocation: On Polarization and Platforms. New Media & Society 26(1), 556-579.

 

8. Já jsem hodně pro humor: Tomáš Halík a politická participace v ČR (9. 4.)

** Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I. a Vráblíková, K. 2018. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON, 124–142 a 175-192.

** Císař, O. 2023. „Jak participují občané v České republice?“ In: Demokracie a aktivní občanství. České Budějovice: JCU, 5-18.

 

9. Koncepty pro Petra Fialu: Cleavages a politická mobilizace (16 4.)

** Deegan-Krause, K. 2007. „New Dimensions of Political Cleavage.“ In The Oxford Handbook of Political Behaviour, eds. Russel Dalton a Hans-Dieter Klingemann. Oxford: Oxford University Press, 538-556.

** Rovny, J. a Edwards, E. 2012. “Struggle over Dimensionality: Party Competition in Western and Eastern Europe.” East European Politics and Societies 26(1): 56-74.

 

10. Pomsta Viktora Orbána: Krize demokracie a populismus ve středovýchodní Evropě (23. 4.)

** Cianetti, L. a Hanley, S. 2021. “The End of the Backsliding Paradigm.” Journal of Democracy 32(1): 66–80.

** Císař, O. a M. Kubát. 2021. „Populismus in Tschechien: Ein ostmitteleuropäischer Regionalvergleich.“ Osteuropa 71 (4-6): 115-130 (k dispozici aktualizovaná verze česky, v tisku).

** Císař, O. 2022. „Anti-populist Protests in East Central Europe.” In The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, 2nd edition, eds. David Snow, Donatella della Porta, Bert Klandermans, and Doug McAdam. London: Blackwell, 4 s.

 

11. Andrew Tate zdraví z Bukurešti: Radikalizace a extremismus (L. Coufal 30. 4.)

** Berger, J. M. 2018. ‘What Is Extremism?’ In: Extremism. The MIT Press, 27 – 43.

** Johnson, J. 2018. ‘The Self-Radicalization of White Men: “Fake News” and the Affective Networking of Paranoia’. Communication, Culture and Critique 11(1): 100–115.

 

12. Úspěchy Aliance pro rodinu: Lobbying (ve středovýchodní Evropě) (V. Nekvapil, 7. 5.)

** Council of Europe. 2017. Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making. Dostupné z:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a40

** Nekvapil, V. 2021. Všichni jsme lobbisté. Praha: Grada, 95-147.

 

13. Závěr kursu (14. 5.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK