PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář V. - JSD007
Anglický název: Doctoral seminar V.
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Patří mezi: Public and Social Policy DK_VESPA
Public and Social Policy DP_VESPA
Anotace -
Základní fórum pro setkávání, komunikaci a diskusi o rozvíjení výzkumu v daném oboru mezi doktorandy, školiteli, garantem a pozvanými hosty. Studenti zde předkládají k diskusi své odborné stati, pracovní verze svých doktorských prací nebo jejich částí, zaznívají referáty pracovníků Katedry veřejné a sociální politiky FSV UK a externích specialistů na témata věnovaná především teorii, metodologii a praxi oboru a kritické reflexe odborných děl. Jsou diskutovány aktuální teoretické a metodologické otázky veřejné a sociální politiky u nás i ve světě.
Poslední úprava: Angelovská Olga, Mgr. Ing., Ph.D. (27.10.2019)
Literatura -

Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences : An Integrated Approach to Research Design, Measurement, and Statistics. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999.

Blaikie, N. 2000. Designing social research. Oxford: Blackwell.

Blaikie, Norman. 2007. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press,

Gerring, J. 2001. Social Science Methodology: A Criterial Framework. Cambridge: Cambridge University Press.

Nekola, M., Geissler, H. a Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague: Karolinum Press.

 

Poslední úprava: Angelovská Olga, Mgr. Ing., Ph.D. (27.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

k získání zápočtu je nutná docházka min. 70% 

Poslední úprava: Angelovská Olga, Mgr. Ing., Ph.D. (27.10.2019)
Sylabus -

1.     Název a kód kurzu

JSD001 Doctoral seminar V.

 

2.     Přednášející

Garant:

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Přednášející:

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

3.     Počet kreditů

5 kreditů

4.     Anotace

Základní fórum pro setkávání, komunikaci a diskusi o rozvíjení výzkumu v daném oboru mezi doktorandy, školiteli, garantem a pozvanými hosty. Studenti zde předkládají k diskusi své odborné stati, pracovní verze svých doktorských prací nebo jejich částí, zaznívají referáty pracovníků Katedry veřejné a sociální politiky FSV UK a externích specialistů na témata věnovaná především teorii, metodologii a praxi oboru a kritické reflexe odborných děl. Jsou diskutovány aktuální teoretické a metodologické otázky veřejné a sociální politiky u nás i ve světě.

5.     Požadavky

Pro absolvování kurzu je potřeba účast minimálně na 4 seminářích.

6.     Místo konání

Není-li uvedeno jinak, CESES místnost C3/216, Celetná 20, Praha 1

 7.     Kontakt a konzultace

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.    E-mail: veselya@fsv.cuni.cz

 

Assistentka - Ing. Mgr. Olga Angelovská    E-mail: olga.angelovska@fsv.cuni.cz

 

8.     Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4659

9.     Základní témata semináře

-        Výzkumné cíle a otázky, výzkumný design – AV

-        Rešerše literatury, reference manager (Zotero) – MN

-        Teoretický a konceptuální rámec, vztah mezi teorií a empirickým výzkumem – AV

 

10. Základní literatura

Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences : An Integrated Approach to Research Design, Measurement, and Statistics. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999.

Blaikie, N. 2000. Designing social research. Oxford: Blackwell.

Blaikie, Norman. 2007. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press,

Gerring, J. 2001. Social Science Methodology: A Criterial Framework. Cambridge: Cambridge University Press.

Nekola, M., Geissler, H. a Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague: Karolinum Press.

 

11. Předběžný program

 

Datum

Čas

Místo

Vedoucí semináře

Téma

1.

We

2.10.

16.30-18.30

CESES, 216

AV, OA

Introduction to doctoral study

2.

Mo

14.10.

16.30-18.30

CESES, 216

AV

Research aims and questions,

3.

We

30.10.

16.30-18.30

CESES, 216

MN

Review of literature, reference manager (Zotero)

4.

Mo

4.11.

16.30-18.30

CESES, 216

AV / MP

Internal defence  Olga Angelovská

5.

We

20.11.

14.50-16.50

Jinonice

J2066

AV

research design

6.

We 11.12.

16.30-18.30

CESES, 216

AV

Internal defence – Ivan Langr  + Presentation of students’ project (in Czech)

Út 4.12.

15.30-16.50

Jinonice

MP / PF

Internal defence – Mirna Jusić + Presentation of students’ project (in English)

 

Poslední úprava: Angelovská Olga, Mgr. Ing., Ph.D. (27.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK