PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář II. - JSD002
Anglický název: Doctoral Seminar II.
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://fsv.cuni.cz/ISS-21.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Patří mezi: Public and Social Policy DK_VESPA
Public and Social Policy DP_VESPA
Veřejná a sociální politika DK_VESP
Veřejná a sociální politika DP_VESP
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (26.01.2021)
Essential forum for PhD. Students of public and social policy to meet, interact and discuss the advancement of research, involving doctoral students, mentors, guarantors and invited guests.
The seminar will discuss topical issues of theory and methodology of public and social policy in the Czech Republic and the world at large.
This semester will focus upon theoretical and empirical aspects of students´ dissertations.
Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (26.01.2021)

Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences : An Integrated Approach to Research Design, Measurement, and Statistics. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999.

Blaikie, N. 2000. Designing social research. Oxford: Blackwell.

Blaikie, Norman. 2007. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press,

Gerring, J. 2001. Social Science Methodology: A Criterial Framework. Cambridge: Cambridge University Press.

Nekola, M., Geissler, H. a Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague: Karolinum Press. Available on the E-resources of SIS.

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (10.02.2022)

For recognizing semester a student must actively attend at least 4 doctoral seminars.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (10.02.2022)

Syllabus of the Doctoral seminar II. 

2021/2022

 

1.     Title and code of the course

JSD002 Doctoral seminar II.

JSD004 Doctoral seminar IV.

2.     Lecturers

Guarantor and lecturer:

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Assistant:

Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D.

 

3.     Number of credits

5 credits

4.     Abstract

Essential forum for PhD. students of Public and social policy to meet, interact and discuss the advancement of research, involving doctoral students, mentors, guarantors and invited guests. This semester focuses upon advanced introduction to research methodology. The students of DS II. will be introduced to advanced methodological issues related to their dissertation while students of DS IV. will present development of their dissertation in terms of methodology.

Students put forward their papers, the working versions of their doctoral theses or their parts; academics from the Department of Public and Social Policy, faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, along with external specialists present papers focusing above all on the theory, methodology, and practice of the field and critical reflection of scientific works. The seminar will discuss also topical issues of theory and methodology of public and social policy in the Czech Republic and the world at large.

 

5.     Requirements

For recognizing semester a student must attend at least 4 doctoral seminars.

6.     Venue

Without further notice, CESES Lecture Room 508, Voršilská 1, Praha 1.

 

7.     Contact and consultations

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.                             E-mail: veselya@fsv.cuni.cz

Assistant - Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D.          E-mail: olga.angelovska@fsv.cuni.cz

 

8.     Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9223

9.     Basic topics of DS I. a DS III.

-        Research aims and questions

-        Research design

-        Review of literature, reference manager

 

10. Basic literature

Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences : An Integrated Approach to Research Design, Measurement, and Statistics. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999.

Blaikie, N. 2000. Designing social research. Oxford: Blackwell.

Blaikie, Norman. 2007. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press,

Gerring, J. 2001. Social Science Methodology: A Criterial Framework. Cambridge: Cambridge University Press.

Nekola, M., Geissler, H. a Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague: Karolinum Press.

 

11. Tentative schedule

 

Date

Time

Venue

Instructor

Topic

1.

We

16.2.

16.30-17:00

online

OA

Introduction to the course

 

2.

We

2.3.

16.30-18.30

CESES

AV

EMH

Literature review

Information on The Research Ethics Commission

3.

We

16.3.

16.30-18.30

CESES

AV

Matúš Sloboda z ÚVP v Bratislavě

4.

We

20.4.

16.30-18.30

CESES

AV

Presentation on literature review

5.

We

4.5.

16.30-18.30

CESES

AV

Saša Kasal - Internal defence

Presentation on literature review

6.

We

11.5.

16.30-18.30

CESES

AV

Michael Jones - Narrative Policy Framework

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK