PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvanitativní praktika pro sociální politiku - JSB790
Anglický název: Quantitative Practice for Social Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)
Praktikum má podobu výzkumné dílny se zaměřením na kvantitativní výzkum v oblasti sociální politiky (případně dalších veřejných politik jako zdravotní, vzdělávací). Navazuje na studia metodologických předmětů studijního programu SOSP. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového šetření, které pak sami realizují v terénu. Následně data analyzují, interpretují a prezentují závěrečnou zprávu z výzkumu.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení a praktické vyzkoušení znalostí a dovedností získaných v rámci studia metodologických předmětů studijního programu SOSP. Na společném výzkumném tématu/problému si studenti/ky procvičí základní profesní dovednosti kvantitativního společenskovědního výzkumu: formulaci výzkumného cíle a otázek, vytváření hypotéz, návrh výběrového šetření, přípravu dotazníku, analýzu dat atd. Naučí se, jak zvolit vhodné metody sběru a analýzy dat v závislosti na výzkumném cíli (a vlastních ontologických a epistemologických východiscích) a jak je účelně propojovat v rámci sociologického výzkumu se zaměřením na témata z oblasti sociální politiky a dalších veřejných politik jako např. zdravotní, vzdělávací, rodinná (např. ženy s dětmi na trhu práce, dostupnost zdravotní péče, potřeby sociálních služeb, pracovní spokojenost učitelů, apod.). Studenti se naučí, jak při sběru dat používat nástroje pro online výzkum (např. Click4Survey, Limesurvey) a jak realizovat sběr dat. Dále se naučí, jak připravit a realizovat analýzu dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz, jejich interpretace a prezentace výsledků. Po celou dobu budou studenti dostávat metodologickou podporu od vyučujících a asistentů kurzu a zpětnou vazbu k dílčím výstupům.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)
Zápočet bude udělen za zpracování výzkumné zprávy a její prezentace na závěr semestru.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)
NARDI, Peter M. Doing survey research: A guide to quantitative methods. Routledge, 2018.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (07.02.2022)

Prakticky orientovaný kurz formou výzkumné dílny, kdy studenti v týmech realizují vlastní výzkumný projekt.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení a praktické vyzkoušení znalostí a dovedností získaných v rámci studia metodologických předmětů studijního programu SOSP. Na společném výzkumném tématu/problému si studenti/ky procvičí základní profesní dovednosti kvantitativního společenskovědního výzkumu: formulaci výzkumného cíle a otázek, vytváření hypotéz, návrh výběrového šetření, přípravu dotazníku, analýzu dat atd. Naučí se, jak zvolit vhodné metody sběru a analýzy dat v závislosti na výzkumném cíli (a vlastních ontologických a epistemologických východiscích) a jak je účelně propojovat v rámci sociologického výzkumu se zaměřením na témata z oblasti sociální politiky a dalších veřejných politik jako např. zdravotní, vzdělávací, rodinná (např. ženy s dětmi na trhu práce, dostupnost zdravotní péče, potřeby sociálních služeb, pracovní spokojenost učitelů, apod.). Studenti se naučí, jak při sběru dat používat nástroje pro online výzkum (např. Click4Survey, Limesurvey) a jak realizovat sběr dat. Dále se naučí, jak připravit a realizovat analýzu dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz, jejich interpretace a prezentace výsledků. Po celou dobu budou studenti dostávat metodologickou podporu od vyučujících a asistentů kurzu a zpětnou vazbu k dílčím výstupům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK