PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava projektu bakalářské práce - JSB780
Anglický název: Bachelor's Thesis Preparation
Český název: Příprava projektu bakalářské práce
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (13.02.2023)
Cílem kurzu je poskytnout studujícím podporu při zpracování projektu, který slouží jako podklad pro zadání bakalářské práce. Kurz je organizován prostřednictvím řízeného samostudia (práce na projektu, komunikace s potenciálními vedoucími práce) a jednorázových online setkání, jeichž cílem je představit formální požadavky týkající se projektu bakalářské práce a postupu jeho zásadání.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (15.02.2024)

moodle kurzu:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14782#section-0

 

podmínky absolvování

  • účast na online setkání k přípravě projektu 1. 3. 2024, 9:00 - 10:30, link: meet.google.com/vap-benf-gfk
  • odevzdání konceptu projektu BP, jež bude obsahovat: 1) jména 1-2 osob, s nimiž studující konzultují svůj záměr (jména potenciální/ho vedoucí/ho BP, se kterými studující své téma již konzultovali. Není nutné, aby daná/ý vyučující již souhlasil/a s vedením práce. Studující ale musí k danému datu téma konzultovat) 2)  předpokládaný název práce a 3) stručnou informaci o zvažovaném tématu (200 - 250 slov): 24.4.2024
  • účast na jedné online konzultaci s vedoucími bakalářských seminářů (termíny budou uvedeny v Moodle)
  • odevzdání finální projektu bakalářské práce: 31. 5. 2024 (projekty se odevzdávají přímo do MoodleProjekt bakalářské práce: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14500)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK