PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná stáž - Sociologie se specializacemi - JSB744
Anglický název: Professional Traineeship
Český název: Odborná stáž - Sociologie se specializacemi
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (30.01.2023)
Odborná práce vykonávaná ve státní správě, občanském i soukromém sektoru, ve které student rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou předmětem vzdělávání v jeho studijním programu.

Typicky se jedná o pracovní činnosti založené na některé z těchto aktivit nebo jejich kombinaci:
- asistence nebo samostatné zpracování zadání odborného výzkumu využívajícího metody sociologického nebo antropologického výzkumu;
- vyhledávání a zpracovávání informací;
- vytváření dat;
- interpretace a analýza;
- koordinace nebo organizace výzkumných činností využívajících metody sociologického nebo antropologického výzkumu;
- příprava a prezentace dat a jejich interpretace.

Karedra sociologie žádné místa vykonávání odborné stáže nezajišťuje, studující si místo výkonu plnění kursu Odborná stáž vyhledávají sami. Typicky se tak jedná o práci, kterou již studenti vykonávají, nebo o práci, kterou teprve plánují začít.
Studentům je doporučeno konzultovat s garantem kursu konkrétní stáž ještě před zapsáním se do kursu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.01.2023)

Zápočet bude udělen na základě podepsaného dokumentu (alternativně zaslaného z jeho pracovní emailové adresy) od poskytovatele odborné stáže, kde budou uvedeny tyto údaje:

  • Název zaměstnavatele / poskytovatele odborné stáže
  • Stručná charakteristika pracovní náplně
  • Kontaktní osoba
  • Potvrzení o odpracovaných 120 hodinách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK