PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminar in Policy Analysis Methods - JSB735
Anglický název: Seminar in Policy Analysis Methods
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mirna Jusić, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mirna Jusić, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Prerekvizity : JSB722
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mirna Jusić, M.A., Ph.D. (17.09.2023)
Course description
This course will introduce students to the core approaches to policy analysis. The seminars will provide an overview of the key concepts related to different perspectives on the purpose that policy analysis should serve and how it should be performed, as well as different policy analysis methods that will be applied to concrete tasks. The students will thus gain an understanding of the analytical approaches and methods that policy analysts apply to tackle a given public policy problem.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mirna Jusić, M.A., Ph.D. (17.09.2023)

Learning Objectives and Outcomes

The main aim is to introduce students to different approaches to policy analysis, as well as help them apply related analytical approaches and methods to different policy problems. Students will be  engaged in hands-on application of policy analysis to concrete policy problems. As a result, students will be able to identify different approaches to policy analysis, as well as apply a variety of policy analysis methods.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mirna Jusić, M.A., Ph.D. (17.09.2023)

Notification as of 18 September, 2023:

During the Winter semester 2022/2023, classes will be held in person. 

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Mirna Jusić, M.A., Ph.D. (17.09.2023)

JSB722 (Research Methods in Social Sciences)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK