PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy akademické práce - JSB612
Anglický název: The Basics of Academic Writing
Český název: Základy akademické práce
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB613, JSM593
Je neslučitelnost pro: JSM593, JSB613
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (03.10.2022)
Kurz probíhá formou intenzivní blokové výuky zaměřené na rozvoj dovedností spojených s prací s odbornými zdroji a psaní akademických textů. Jedná se o kurz určený pro studující, kteří mají zatím malou zkušenost s očekáváními spojenými s psaním akademických textů nebo jsou si nejisti ohledně pravidel citování, principů plagiarismu či požadavcích na písemné práce. Kurz pomocí konkrétních příkladů ilustruje principy práce se zdroji (jejich vyhledávání a posuzování relevantnosti) a jejich zpracování (principy odkazování a citování).

Moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14122#section-0
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (03.10.2022)
Cílem kurzu je seznámit studující s principy akademické práce, především práce se zdroji a jejich citování. 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (03.10.2022)

atestace v kurzu je udělována na základě splnění následujících povinností

1) aktivní participance na obou částech blokové výuky 7.10.2022

2) závěrečný test zaměřený na prinicipy práce s literaturou (citování). Text proběhne online v Moodle. Termíny budou zveřejny v SIS. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK