PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I - diskuse projektů - JSB597
Anglický název: Bachelor thesis seminar I - project presentation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Cíl předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studujícím prostor pro kritickou diskuzi a rozvíjení projektu bakalářské práce. Studující si v rámci kurzu osvojí klíčové kompetence pro psaní odborného textu a zároveň průběžně pracují na úkolech souvisejících s projektem bakalářské práce. 

Poslední úprava: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu
Průběžné plnění zadaných úkolů vztahujících se k projektu bakalářské práce. Požadavky k udělení zápočtu určuje vedoucí konkrétního semináře a mohou se mezi skupinami lišit.
Poslední úprava: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Metody výuky
Průběžná práce v semináři (aktivní participance v diskuzích, zpracování průběžných úkolů, prezentace v rámci semináře). 
Poslední úprava: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Sylabus
Organizace semináře se odvíjí od počtu zapsaných studujcích v kurzu. Setkání jsou koncipována tak, aby studující během kurzu získali zpětnou vazbu k průběžným úkolům vztahujících se k projektu jejich bakalářské práce. Průběžné úkoly kopírují klíčové kroky práce na projektu (fomulace cíle práce a výzkumných otázek, rešerše literatury, připravení designu výzkumu a reflexe jeho etických aspektů a limitů).   
Poslední úprava: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK