PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická a politická antropologie - JSB585
Anglický název: Economic and Political Anthropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3787
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB110
Je neslučitelnost pro: JSB568, JSB110
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (21.01.2022)

Znalost literatury uvedené k jednotlivým přednáškám a seminářům ověřována průběžnými testy: až 30% celkového hodnocení.

Plnění individuálních nebo skupinových úkolů v zadaném termínu: až 30% celkového hodnocení.

Aktivita v hodinách: až 10% celkového hodnocení.

Kritická recenze vybrané etnografické studie: až 30% celkového hodnocení.

 

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)

71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)

50 - 0: F 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK