PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky migrací - JSB566
Anglický název: Current Issues of Migrations
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Neslučitelnost : JSB592
Je neslučitelnost pro: JSB592
Anotace -
Kurz kombinuje přednášky a semináře, aby poskytl základní přehled o problematice migrace z pohledu sociologie, sociální antropologie a souvisejících věd. Kromě základní terminologie, metodických postupů a konceptů bude věnována pozornost aktuálním událostem v této oblasti. Územně se interpretace zaměřuje hlavně na Evropu s nezbytným překrytím na jiných kontinentech, zejména na americkém kontinentu. Pozornost bude věnována také migraci v Čechách a na Moravě. Kurz je připraven na hybridní výuku.
Poslední úprava: Smrčková Růžena, Bc. (20.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro zakončení kurzu:

Účast na přednáškách a seminářích - maximálně 2 absence

Anotace / recenze článku nebo studie na dané téma minimálně 500 slov - 0 - 40 bodů

Závěrečný test - 0 - 60 bodů

Klasifikace:

A: 100 - 91 bodů

B: 81 - 90 bodů

C: 71 - 80 bodů

D: 61 - 70 bodů

E: 51 - 60 bodů

F: méně než 51 bodů

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (14.09.2021)
Literatura -

Povinná

Bernard, J. Mikešová, R., 2014. Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. Sociologický časopis, 50(4): 521–545.

Brettell, C. B., Hollifield, J., F. 2015. Introduction. In: Brettell, C. B., Hollifield, J., F. (eds) Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Routledge.

Castles, S., Haas, H. de, Miller, S. 2014. The Age of Migration. New York: Palgrave MacMilan.

Drbohlav D., Uherek Z. 2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

Massey, D. S. et al., 1993. Theories of International Migration. A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19: 431–466.

Massey, D. et al., 1998. Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Milennium. Oxford: Calderon Press.

 

Doporučená

Cizinci v ČR 2017 https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr-2017.

Demuth, A., 2000. Some Conceptual Thoughts on Migration Research. In: B. Agozino (ed.), Theoretical and Methodological Issues in Migration Research. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.: 21–58.

Jansen, C. J., 1970. Migration: A Sociological Problem.. V: C. J. Jansen, editor Readings in the Sociology of Migration. Oxford, London, Edinburg, New York: Pergamon Press: 3–36.

Heckman, F., 1999. Integration Policies in Europe. National Differences or Convergence?. Obernai: Euroäisches forum für Migrationsstudien.

Rákoczyová, M., Trbola, R. 2008. Lokální strategie integrace cizinců v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Uherek, Z. 2011. Migrace a postmigrační kontaktní situace z antropologické perspektivy. In: Cheu, H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty. Praha: Auditorium 256-262.

Uherek, Z., Honusková, V., Ošťádalová, Š., Günter, L. 2016. Migrace: historie a současnost. Ostrava: Pant.

Uherek, Z., Korecká, Z., Pojarová, T. a kol. 2008. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (14.09.2021)
Sylabus -

Kurz kombinující přednášku a seminář poskytne základní přehled o problematice migrace z pohledu sociologie, sociální antropologie a souvisejících věd. Kromě základní terminologie, metodických postupů a konceptů bude věnována pozornost aktuálním událostem v oboru. Územně se interpretace zaměřuje hlavně na Evropu s nezbytným překrytím na jiných kontinentech, zejména na americkém kontinentu. Pozornost bude věnována také migrační situaci v Čechách a na Moravě. Přednášky budou online a nahrávky budou k dispozici v moodle.

Témata jednotlivých přednášek:


1. Migrace jako multidisciplinární jev - základní definice, disciplíny zabývající se tématem, základní terminologie

Literatura:

Brettell, Caroline B., Hollifield, James, F. 2015. Introduction. In: Brettell, Caroline B., Hollifield, James, F. (eds) Theory Migration: Talking Across Disciplines. New York: Routledge: 1-31.

2. Migrace historie výzkumu - základní pojmy v historické perspektivě

Literatura:

Drbohlav Dušan, Uherek Zdeněk 2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

Gabaccia Donna R. 2015. Time and Temporality in Migration Studies. In: Brettell, Caroline B., Hollifield, James, F. (eds) Theory Migration: Talking Across Disciplines. New York: Routledge 37-66.

3. Migrační toky v historické perspektivě

Literatura:

Castles, Stephen, Haas, Hein, Miller, Stephen 2014. The Age of Migration. New York: Palgrave MacMillan: 84–99.

4. Trendy migrace po roce 1945 a vytváření nových menšin v Evropě

Literatura:

Castles, Stephen, Haas, Hein de, Miller, Stephen 2014. The Age of Migration. New York: Palgrave MacMilan: 102–124.

5. Migrace v České republice

Literatura:

Drbohlav, Dušan 2003. Immigration to the Czech Republic (with a special focus on the foreign laour force). International Migration Review

Cizinci v ČR 2017 https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr-2017

6. Postmigrační období

Literatura:

Bernard, J. Mikešová, R., 2014. Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. Sociologický časopis, 50(4): 521–545.

Rákoczyová, Miroslava, Trbola, Robert 2008. Lokální strategie integrace cizinců v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Uherek, Zdeněk 2016. Migrace a integrace. Migranti v novém prostředí. In: Uherek Zdeněk a kol. Migrace. Historie a současnost. Ostrava: Pant: 49–66.

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (18.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK