PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Média a společnost - JSB565
Anglický název: Media and Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (08.09.2022)
Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky se sociologickými přístupy k médiím. Kurz poukáže na důležitost médií v současných společnostech, přičemž se zaměří na společenskou roli médií masových, stejně tak jako médií sociálních. Postupně představí mechanismy a sociální procesy spjaté s tvorbou, povahou a recepcí mediálních sdělení a následně otevře otázky spojené s nástupem nových médií. Studentky a studenti kurzu budou seznámeni s teoriemi, koncepty a výkladovými rámci, které jsou klíčové pro pochopení role médií v současných společnostech. Zvláštní důraz bude kladen na pochopení komplexního vztahu médií a politiky, se zvláštním zaměřením na význam vizuální komunikace. Prostor však dostane také oblast populární kultury a každodenního užívání médií.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (16.08.2023)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

(a) závěrečný test: 30 bodů maximum (test A, B, C, D, jediná volba správná)

(b) esej: maximum 70 bodů

Úspěšné hodnocení kurzu je podmíněno ziskem alespoň 36 bodů ze závěrečné eseje.  

Pozor na plagiátorství, včetně používání AI: 

Více informací zde: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

Hodnocení kurzu:

Hodnocení kurzu:

90 +              A

80-89            B

70-79            C

60-69            D

47-59            E

0-47              F

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (04.08.2023)

Povinná literatura k diskuzím (ke stažení v Moodle):

2. týden: Broussard, M., Diakopoulos, N., Guzman, A. L., Abebe, R., Dupagne, M., & Chuan, C. H. (2019). Artificial intelligence and journalism. Journalism & mass communication quarterly, 96(3), 673-695.

3. týden: Blackman, L. (2022). Future Faking, Post-Truth and Affective Media. Zylinska, J. (ed.) The Future of Media. London: Goldmiths Press, 59-80.

4. týden: Reifová, I. (2020). Shaming the working class in post-socialist Reality Television. European Journal of Cultural Studies, 1367549420902790.

5. týden: Peraica, A. (2017): From the Echo´s Point of View in Culture of the Selfie: Self-Representation in Contemporary Visual Culture, 52-70. Amsterdam: Institute of Networked Cultures.

6. týden: Láb, F. (2021): Manipulace novinářské fotografie v postdigitální době in Postdigitální fotografie, s. 39-62. Praha: Karolinum.

 

Doporučená základní literatura:

Adorno, T. W. (2009). Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH.

Bird, S. E. (2011). Are we all produsers now? Convergence and media audience practices. Cultural studies, 25(4-5), 502-516.

Cover, R. (2007). Inter/aktivní publikum. Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. Mediální studia, 2(2), 195-207.

Curran, J. (2010) Media and Society. London: Bloomsbury.

Couldry, N. (2012) Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice, Cambridge: Polity Press.

Herman E., McChesney W. (1997). The Global Media, Cassell: London.

Manovich, L. (2018). Jazyk nových médií. Praha: Karolinum.

McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím, Praha: Odeon.

McNair, B. (2004). Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál.

Rojek, C. (2001) Celebrity. London: Reaktion.

Splendore, S. (2016). Quantitatively oriented forms of journalism and their epistemology. Sociology Compass10(5), 343-352.

Zylinska, J. (2022). The Future of Media. London: Goldsmiths Press.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D. (08.09.2022)

1. týden: Co všechno jsou média a k čemu mohou sloužit? (15. 11. 2022)

·       představení kurzu

·       historický exkurz do oblasti mediální produkce

·       média: nositelé informací, jejich tvůrci a aktéři

·       tradiční a nová média

·       sociální média

2. týden: Produkce: Tvorba mediálních obsahů (22. 11. 2022)

·       sociologie žurnalistiky

·       novinářská profese a hodnoty objektivity a neutrality

·       občanský žurnalismus

·       komercionalizace a clickbait ideologie

·       datová žurnalistika

·       robotizace žurnalistiky

·       diskuze povinné četby : Broussard, M., Diakopoulos, N., Guzman, A. L., Abebe, R., Dupagne, M., & Chuan, C. H. (2019). Artificial intelligence and journalism. Journalism & mass communication quarterly, 96(3), 673-695.

3. týden: Sdělení a působení: Mediální reprezentace reality (29. 11. 2022)

·       reprezentace podle S. Halla

·       sémiotická analýza reprezentace podle R. Barthesa

·       kritika reprezentace: simulakra a hyperrealita podle J. Baudrillarda

·       teorie kódování-dekódování

·       teorie publik: pasivní, aktivní, participující

·       pravda, post-pravda a fake news

·       diskuze četby: Blackman, L. (2022). Future Faking, Post-Truth and Affective Media. Zylinska, J. (ed.) The Future of Media. London: Goldmiths Press, 59-80.

4. týden: Populární kultura a média (6. 12. 2022)

·       masová kultura a kulturní průmysl podle Frankfurtské školy

·       infotainment dnes

·       komodifikace kulturních trendů (pinkwashing, greenwashing)

·       každodennost a rezistence podle J. Fiskeho

·       fanouškovská studia a fan art

·       nástup DIY kultury a vzestup kultury zinů

·       kult celebrit spojený s proměnou chápání veřejné sféry

·       diskuze četby Reifová, I. (2020). Shaming the working class in post-socialist Reality Television. European Journal of Cultural Studies, 1367549420902790.

5. týdenKonvergence médií a nová média (13. 12. 2022)

·       kultura konvergence

·       principy nových médií podle L. Manoviche

·       problematika sociálních sítí – identita, generační propast, prosumerství

·       vidět jako stroj: AR, VR, 360º a nová zobrazovací rozhraní

·       digitální storytelling

·       diskuze četby Peraica, A. (2017): From the Echo´s Point of View in Culture of the Selfie: Self-Representation in Contemporary Visual Culture, 52-70. Amsterdam: Institute of Networked Cultures.

6. týden: Vizuální komunikace v médiích (20. 12. 2022)

·       význam a role obrazu v mediální komunikaci

·       stručné dějiny obrazu v médiích

·       vzestup a pád fotožurnalismu

·       současné podoby obrazové komunikace v médiích

·       diskuze četby Láb, F. (2021): Manipulace novinářské fotografie v postdigitální době in Postdigitální fotografie, s. 39-62. Praha: Karolinum.

7. týden: náhradní výuka dle potřeby

 

  

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK