PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antropologický seminář - JSB561
Anglický název: Anthropological Seminar
Český název: Antropologický seminář
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3512
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
doc. Alessandro Testa, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Neslučitelnost : JSB602
Je neslučitelnost pro: JSB602
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (25.01.2022)
Jednosemestrální kurs určený studentům bakalářského studia oboru sociální antropologie. Cílem kursu je představit studentům vybraná antropologická témata, která obvykle stojí na okraji pozornosti zájmu ostatních kursů vyučovaných na FSV UK, ale přesto jsou výraznou součástí našeho každodenního vztahování se ke světu. Studenti se v kursu setkávají s přednáškami k dílčím tématům, pracují s komentovanou četbou, učí se vyhledávání, sběru a interpretaci různých druhů dat. Důraz je kladen na rozvoj teoretické citlivosti a schopností vedení argumentace opřenou o relevantní sociálně vědní teorii a empirický materiál.


Podrobné informace o kursu, podmínkách pro jeho absolvování, termínech a aktuální sylabus jsou dostupné na stránkách kursu v Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3512).

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (25.01.2022)

Cílem kursu je naučit studující interpretovat etnografická data ve vztahu ke kontextu jejich vytváření, k sociálním situacím, prostoru a kultuře, které mají ilustrovat, a k antropologické odborné produkci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK