PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální etnografie - JSB543
Anglický název: Digital Ethnography
Český název: Digitální etnografie
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [TS]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Povinná literatura: + sylabus

Kozinets, Robert V. 2010. Netnography. Doing Ethnographic Reearch Online. London: Sage.

Doporučená literatura:

Pink, S., H. Horst, J. Postill, L. Hjorth, T. Lewis a J. Tacchi. 2016. Digital Ethnography. London: Sage.

Hjoth L., H. Horst, A. Galloway a G. Bell. (eds.) 2017. The Routledge Companion to Digital Ethnography. London: Routledge.

Hine, C. 2015. Ethnography for the Internet: embedded, embodied and everyday. Bloomsbury Academic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK