PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anthropology of East - Central Europe - JSB539
Anglický název: Anthropology of East - Central Europe
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5039
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Záměnnost : JSB052
Je záměnnost pro: JSB052
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Skácel, DiS. (27.04.2022)
Course Description
This course provides a survey of topics underlying debates on nature of geography, culture, identity, and the societies of Eastern and Central European countries. During the course, we will examine the processes and particulars of what has become known as the “transitions from socialism to capitalism”.

We will address the field of postsocialist studies and Europeanization studies from an anthropological perspective: that is, exploring the daily lives of people, and how they have struggled and managed to redefine their experiences in light of the new institutions and logic of economic and social activities since the 1990s. Such perspective takes as its goal an enhanced comprehension of how lives in this part of Europe are defined, experienced and understood by those living them and what is the role of postsocialist transformation and Europeanization in these processes. In so doing, we will focus on the contradictions, paradoxes and ambiguities of post-socialism and Europeanization by looking closely at emerging forms of nationalism, kinship ties, gender relations, language use, production and consumption, identification with place, and new assumptions about identity, memory, personhood and nation.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (26.10.2019)

Course Objectives
In this class, students will gain a broadened perspective on the Centra and Eastern European states and an awareness of the ways how identity politics are enacted locally as well as internationally. In particular, the students will:

understand the culture and social identity as a social construction, shaped by historical, political, social and cultural contexts;
understand structural conditions that push people to live their lives in particular ways;
understand the unique experiences and perspectives of life in the area of Eastern and Central Europe; and
gain basic knowledge and understanding of the relationship between changing political regimes and identities in Europe.

 

Cíle předmětu
V kurzu studenti získají širší pohled na státy střední a východní Evropy a budou si vědomi způsobů, jak se politika identity provádí na místní i mezinárodní úrovni. Studenti se zejména zejména naučí:

chápat kulturu a sociální identitu jako sociální strukturu utvářenou historickým, politickým, sociálním a kulturním kontextem;
porozumět strukturálním podmínkám, které nutí lidi žít svůj život konkrétním způsobem;
porozumět jedinečným zážitkům a perspektivám života v oblasti východní a střední Evropy; a
získat základní znalosti a porozumění vztahu mezi měnícími se politickými režimy a identitami v Evropě.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (05.02.2024)

Podmínky ke splnění předmětu

Účast na přednáškách

Konečná je tvořena následovně:

    docházka a účast na seminářích: max. 30%;
    kritická recenze knihy: max. 70% (minimálně 35%).

 

Klasifikace:

100 - 91: A (Výborně. Student prokázal vynikající výkon, originalitu a mimořádně pochopil předmět.)
81 - 90: B (Velmi dobře. Student dobře chápe předmět a ukázal určitou originalitu myšlení. Nadprůměrným výkonem, ale s určitými chybami.)
71 - 80: C (Dobře. Obecně dobrá práce s řadou významných chyb.)
61 - 70: D (Uspokojivý. Student prokázal určité porozumění předmětu, ale nepodařilo se mu toto porozumění převést do důsledně originální práce. Celkově dobrý výkon s řadou významných chyb.)
51 - 60: E (Dostatečný. Přijatelný výkon se značnými nevýhodami. Výkon splňuje minimální požadavky.)
50 - 0: F (neúspěšně. Student se nepodařilo zvládnout předmět předmětu.)

 

Termíny

31. května: Výzkumný příspěvek (lhůty pro opětovné podání: 15. června, 28. června)
31. května: Recenze knihy (lhůty pro opětovné podání: 15. června, 28. června)

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (27.10.2019)

BERDAHL, Daphne. 1999. Where the World Ended: Re-Unification and Identity in the German Borderland. Berkeley: University of California Press.

BROWN, Kate. 2005. A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge: Harvard Iniversity Press.

BÚRIKOVÁ,  Zuzana & Daniel MILLER. Au Pair. London: Polity.

BUZALKA, Juraj. 2006. Nation and Religion. The Politics of Commemoration in South-East Poland. Münster: LIT Verlag.

CREED, Gerald W. 2012. Masquerade and Postsocialism. Ritual and Cultural Dispossession in Bulgaria. Indiana University Press.

ČERVINKOVÁ, Hana.  Playing Soldiers in BohemiaAn Ethnography of NATO Membership. Praha: SetOut.

DUNN, Elizabeth. 2004. Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Cornell University Press.

FOLLIS, Karolina S. 2012. Building Fortress Europe. The Polish- Ukrainian Frontier. University of Pennsylvania Press.

GHODSEE, Kristen. 2009. Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria. Princeton Unoversity Press: NJ.

GORDY, Eric. 1999. The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. Pennsylvania State University Press.

HANN, Chris. 2006. "Not the horse we wanted!" Postsocialism, Neoliberalism, and Eurasia. Münster: LIT Verlag.

HOLY, Ladislav. 1996. The Little Czech and the Great Czech Nation: National Identity and the Post-Communist Social Transformation. Cambridge University Press.

KIDECKEL, David A. 2008. Getting By in Postsocialist Romania. Labor, the Body, and Working-Class. Bloomington: Indiana University Press. 

LEDENEVA, Alena V. 2013. Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks, and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press.

STEWART, Michael. 1997. The Time of the Gypsies. Westview Press.

TORSELLO, Davide. 2003. Trust, Property and Social Change in a Postsocialist Slovakian Village. Münster: LIT Verlag.

TORSELLO, Davide. 2012. The New Environmentalism? Corruption and Civil Society in the Enlarged EU. Routledge.

VERDERY, Katherine. 1997. What Was Socialism and What Comes Next? Princeton University Press.

VERDERY, Katherine. 1999. The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Political Change. NY: Columbia University Press.

 
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.01.2019)

Lectures, seminars, fieldtrips.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK