PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Antropologie hranic, stereotypů a globalizace - JSB501
Anglický název: Antropology of Borders and Globalisation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2010
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (21.08.2007)

Seminář bude věnován problémům globalizovaného světa druhé poloviny 20. století a současnosti. Důraz bude položený na antropologickou perspektivu studia kulturně/sociálně konstruovaných hranic, rasismu a xenofobie na rozdíl od perspektivy např. politologické či historické. Předmětem diskusí bude také téma multikulturalismu a sociálních/kulturních důsledků migrací do evropských společností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK