PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do politické sociologie - JSB490
Anglický název: Introduction to Political Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 90 / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/user/view.php?id=113516512&course=3243
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB593
Je neslučitelnost pro: JSB593
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (22.11.2021)

2. Jak se dělá (politická) sociologie?
** Harrington, Austin. 2006. „Klasická sociální teorie I: souvislosti a počátky.“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 45-65.
** Bourdieu, Pierre. 2013. „Chvála sociologie.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 49(1): 141-148, https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2013/01/08.pdf
3. Od kapitalismu k reflexivní modernitě?
** Palumbo, Antonio a Alan Scott. 2006. „Klasická sociální teorie II: Karl Marx.“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 74-86.
** Kellner, Douglas. 2006. „Západní marxismus: Gramsci, Kritická teorie společnosti, J. Habermas.“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 220-228.
** Delanty, Gerard. „Modernita a postmodernita: II. Část: Reflexivní modernizace.“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 376-380.
4. Od státu k jeho vyzyvatelům?
** Gianfranco, Poggi. 2006. „Klasická sociální teorie III: Max Weber.“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 103-119.
** Smith, Dennis. 2006. „Historická sociální teorie: Vzestup národních států“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 204-208.
5. Od pospolitosti k občanské společnosti?
** Palumbo, Antonio a Alan Scott. 2006. „Klasická sociální teorie II: Émile Durkheim.“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 86-101.
* Delanty, Gerard. „Modernita a postmodernita: II. Část: Modernita a růst komunikativního rozumu.“ In Moderní sociální teorie, Austin Harrington a kol. Praha: Portál, 368-373.
6. Od revoluce ke spravedlnosti?
** Swift, Adam. 2005. Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie. Praha: Portál, 19-46.
7. Od negativní k pozitivní svobodě?
** Swift, Adam. 2005. Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie. Praha: Portál, 57-72, 80-90.
8. Od jednotlivce ke společenství?
** Swift, Adam. 2005. Politická filozofie: Základní otázky moderní politologie. Praha: Portál, 133-160.
9. Seminář – Jak se dělá kapitalismus?
** Myant, Martin a Jan Drahokoupil. 2013. Tranzitivní ekonomiky. Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie. Praha: Academia, 143-157, 175-182.
10. Seminář – Jak se dělá demokracie?
** Císař, Ondřej. 2019. „Demokracie a občanská společnost“ a „Politická participace a demokracie.“ In: Demokracie pod lupou. Praha: CvT, 41-45, 75-79, https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1459/file/bad_demokracie_web_04.pdf
** Císař, Ondřej, Jiří Navrátil a Kateřina Vráblíková. 2011. “Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí.” Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 47(1): 137–167, https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2011/01/07.pdf
11. Seminář – Pospolitost a potíže s modernitou?
** Bauman, Zygmunt. 2003. Modernita a holocaust. Praha: Slon, 31-66, 213-271.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (22.11.2021)

1. Úvodní hodina
2. Jak se dělá (politická) sociologie?
3. Od kapitalismu k reflexivní modernitě?
4. Od státu k jeho vyzyvatelům?
5. Od pospolitosti k občanské společnosti?
6. Od revoluce ke spravedlnosti?
7. Od negativní k pozitivní svobodě?
8. Od jednotlivce ke společenství?
9. Seminář – Jak se dělá kapitalismus?
10. Seminář – Jak se dělá demokracie?
11. Seminář – Pospolitost a potíže s modernitou?
12. Závěr kursu: týden určen k samostatné práci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK