PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktika z kvalitativního výzkumu II - JSB154
Anglický název: Practice of qualitative research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.
Prerekvizity : JSB033
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)
Praktika budou volně navazovat na přednášky kurzu Úvod do kvalitativního výzkumu a semináře Praktika z kvalitativního výzkumu I. Budou věnovány rozvíjení dovedností a podrobnějšímu osvojení konkrétních kvalitativních výzkumných postupů (metod a technik). Týmově bude pod vedením pedagogů uskutečněn kvalitativní výzkum postupy a technikami přiměřenými výzkumnému cíli a terénu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)

Cílem praktik je rozvíjení dovedností a podrobnější osvojení konkrétních kvalitativních výzkumných postupů (metod a technik). Týmově bude pod vedením pedagogů uskutečněn kvalitativní výzkum postupy a technikami přiměřenými výzkumnému cíli a terénu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2002) The SAGE handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications. (D-L)

Morgan, D. L. (2001): Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.(Morgan)

Kvale, S. (1999) InterViews: An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage (Kva)

Seale, C. (2002): Kvalita v kvalitativním výzkumu. Biograf.27, ss. 3-16. (Seale)

Silverman, D. (2005) Ako robiť kvalitatívny výzkum. Bratislava: Pegas. (S)

Silverman, D. (1993) Interpreting qualitative data: Methods of analysing talk, text and interaction. London: Sage (S2)

Strauss, A., Corbinová, C. (1999) Základy kvalitativního výzkumu. Postupy techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert. (S-C)

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)

Obsah seminářů:

1.- 2. Tvorba projektu výzkumu.

3.- 4. Problematika terénního výzkumu.

5. Vzorkování.

6. - 8. Vytváření dat.

9. - 10. Techniky zpracovávání dat (polní poznámky, kódování).

11.-12. Analýzy a interpretace dat

13. Prezentace výsledků kvalitativního výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK