PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné postupy při psaní analytických studií - JSB139
Anglický název: General Methods in Writing Analytical Studies
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Prerekvizity : JSB024
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem kurzu je naučit studenty napsat studii z kvantitativního výzkumu. Kurz navazuje na kvantitativní praktika II. Výsledkem by měla být publikace (sborník textů, článek v časopisu) pro širší veřejnost z výzkumu, který byl uskutečněný v rámci povinných praktik v 2. ročníku.
Poslední úprava: TUCEK (27.02.2007)
Sylabus
Stručná anotace předmětu:

Cílem kurzu je naučit studenty napsat studii z kvantitativního výzkumu. Kurz navazuje na kvantitativní praktika II. Výsledkem by měla být publikace (sborník textů, článek v časopisu) pro širší veřejnost z výzkumu, který byl uskutečněný v rámci povinných praktik v 2. ročníku.

Poslední úprava: TUCEK (21.08.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK