PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní politika - JSB072
Anglický název: Health Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro JSB039, JSB072 (JSB026 nebo JSB569)}, JSB025
Je neslučitelnost pro: JSB572
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (19.01.2024)

1.     Úvod do studia zdravotních systémů.

2.     Typologie zdravotních systémů.

3.     Český zdravotní systém: základní atributy.

4.     Český zdravotní systém: silné a slabé stránky. 

5.     Představení vybraného tématu zdravotní politiky a zadání semestrální práce. 

6.     Vývoj českého zdravotního systému: příležitosti a hrozby.

7.     Komparativní zdravotní politika. 

8.     Mezinárodní datové zdroje. 

9.     Vybrané téma zdravotní politiky: přednáška hosta z praxe/ze zahraničí (1).

10.  Vybrané téma zdravotní politiky: přednáška hosta z praxe/ze zahraničí (2).

11.  Vybrané téma zdravotní politiky: přednáška hosta z praxe/ze zahraničí (3). 

12.  Diskuse průběžných výsledků semestrální práce. 

13.  Aktuální problémy českého zdravotního systému - syntéza poznatků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK