PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Filmový seminář - JSB067
Anglický název: Film seminary
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anna Kopecká
Anotace
Poslední úprava: KOTIK (19.09.2012)
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s pojetím antropologické a sociologické problematiky ve filmových dílech. V čem a proč mohou být filmy takto relevantní a jakým způsobem můžeme tyto filmy reflektovat. Jak se ve filmech odráží společnost, co se o společnosti můžeme z filmů dozvědět. Promítání filmů je doprovázeno komentářem vyučujícího a následnou diskusí.
Sylabus
Poslední úprava: KOTIK (19.09.2012)

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s pojetím antropologické a sociologické problematiky ve filmových dílech. V čem a proč mohou být filmy takto relevantní a jakým způsobem můžeme tyto filmy reflektovat. Jak se ve filmech odráží společnost, co se o společnosti můžeme z filmů dozvědět. Promítání filmů je doprovázeno komentářem vyučujícího a následnou diskusí.se koná 1x týdně a to ve 14-denním cyklu: projekce filmu na prvním semináři, následně příští týden diskuse o filmu. Očekává se, že na diskusi o filmu přijdou všichni studenti připravení

Atestace: klasifikovaný zápočet.

Požadavky: účast na semináři, bodovaná seminární práce na schválené téma nebo delší vystoupení (prezentace) na diskusním semináři.

Náplň kurzu:
Tématem letošního kurzu budou filmy převážně s antropologickou či sociologickou tématikou, na které bude nahlíženo "antropologickým pohledem" a bude zkoumáno, jaký obraz společnosti nám tyto filmy poskytují.


Úvodní setkání - bude představen seminář a vysvětlen požadovaný způsob práce včetně způsobu klasifikace.

Dále seminář bude pokračovat ve 14-denním cyklu:

   projekce filmu na prvním semináři,

   následně příští týden diskuse o filmu.

Kurz skončí závěrečným seminářem s celkovou diskusí tématiky kurzu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK