PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Dějiny sociální antropologie - JSB032
Anglický název: History of Social Antropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2010
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (05.02.2016)
Kurs seznámí s hlavními představiteli antropologických škol a směrů (a s jejich myšlením) od poloviny 19. století až po současnost.
Povinnosti: Zk + tři (3) kritické texty/recenze s vyjádřením vlastního názoru ke třem následujícím knihám (zaměřit se na teoretický a metodologický přístup autora a rozvést jaké jeho myšlenky či ideje Vás zaujaly a proč). Každý text minimálně na 5 stran, tj. 9000 znaků.
Jsou to:
a) Edward W. Said: Orientalismus.
b) Margaret Mead: Pohlaví a temperament u tří primitivních společenství.
c) Ruth Benedict: Kulturní vzorce.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (03.02.2018)

Doporučená literatura k celmu kursu

BARNARD, Alan. 2000. History and Theory in Anthropolgy. Cambridge: Cambridge University Press.

Podrobný a průběžně aktualizovaný seznam literatury je dostupný v Moodle na stránkách kursu zde.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (03.02.2018)

Rozvrh témat je pouze orentační, aktuální sylabus je dostupný na stránkách kursu v Moodle zde.

Týden 1
Evolucionistické myšlení (James G. Frazer). Hierarchie a dominance. Liberální demokracie a konec dějin (Francis Fukuyama)

Týden2
Bronislaw Malinowski. Teoretická východiska zúčastněného pozorování, konstrukce antropologického terénu

Týden 3
Zrod britského funkcionalismu. Alfred Reginald Radclife-Brown a studium příbuzenství jako studium sociální struktury. Nepotismus v moderních společnostech (Bush)

Týden 4
Edward Evan Evans-Pritchard a vrcholný funkcionalismus

Týden 5
Zrod manchasterské školy. Max Gluckman. Sociální situace, konflikt a dynamická rovnováha

Týden 6
Edmund Leach: od kultury k sociální struktuře

Týden 7
Zrod moderní francouzské etnologie. Émile Durkheim, Marcel Mauss. Sociální fakt, totální sociální fakt. Kategorizace

Týden 8
Margaret Meadová versus Derek Freeman. Kulturní determinismus a výzkumnická situovanost

Týden 9
Ruth Benedictová a vzorce kultury. Samuel P. Huntington a střet civilizací

Týden 10
Od strukturalismu Clauda Lévi-Strausse ke kognitivní antropologii a antropologii přírody Philppa Descoly

Týden 11
Marshall Sahlins: preskriptivní a performativní struktura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK