PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do sociální politiky - JSB026
Anglický název: Social Policy: An Introduction
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Konzultační hodiny: úterý: 11,00-14,00 hod., č. 3008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Prerekvizity : JSB025
P//Je prerekvizitou pro: JSB027
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)
Jedná se o úvodní kurz k problematice sociální politiky, jehož cílem je seznámit studenty s tím, co to je sociální politika (funkce, nástroje, cíle), jejím historickým vývojem (obecně, v ČR i EU) a konceptem sociálního státu. V rámci seminářů budou jednotlivá témata kurzu aktivně procvičována formou týmové práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

Po absolvování kurzu student:

-          má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá sociální politika;

-          má zkušenost s týmovou prací.

Účast na přednáškách není povinná, ale velmi se doporučuje vzhledem k domácí přípravě na jednotlivé semináře.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

Povinná literatura:

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013

KREBS, V. a kol. Sociální politika. 6. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha, 2010, str. 39-143, 331-419.

VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon 1996, str. 19-73.

Plus přednášky v PPT.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

přednášky
5 seminářů - povinná účast,  na seminářích se bude pracovat týmově na předem zadaných úkolech

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (14.02.2020)

 

Garantky kurzu: Mgr. Ing. Olga Angelovská, PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

 

Přednášející: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D., Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 

 

 

 

Seminární skupiny (SK) a jejich vedoucí:

 

Skupiny 1 Mgr. Simona Lipková (lipka.es@gmail.com) pondělí 17.00-18.20 v místnosti 3019

 

Skupina 2 PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (marie.jelinkova@fsv.cuni.cz) úterý 12.30 - 13.50 v míst. 2019

 

Skupiny 3 Mgr. Barbora Buřičová (barbora.buricova@fsv.cuni.cz) středa 15.30 – 16.50 v místnosti 3018

 

Skupina 4 Mgr. Veronika Zápotocká (zapotocka.veronika@gmail.com) čtvrtek 17.00-18.20 v míst. 3019

 

 

 

Webová stránka předmětu: Moodle - Úvod do sociální politiky (přístup je zaheslovaný)

 

 Program kurzu:

 

1. Sociální politika a její základní rámec. Sociální politika jako praxe a jako vědní disciplína. Sociální politika a hospodářská politika. Sociální problémy a sociální události. Jednotlivec, rodina, společnost: subjekty a objekty sociální politiky. Základní funkce, principy a nástroje sociální politiky. 18. 2. 2020 (Kotrusová)

 

2. Hodnoty a ideologie jako faktory, ovlivňující a utvářející sociální politiku: Svoboda, (ne)rovnost a sociální spravedlnost jako základní hodnoty, od nichž se odvíjí přístup k sociální politice. Role státu (vlády), resp. trhu. 25. 2. 2020 (Dobiášová)

 

3. Seminář č. 1 Hodnoty a ideologie v sociální politice. Svoboda, (ne)rovnost, spravedlnost. 2. 3. 2020 (skupina 1), 3. 3. 2020 (skupina 2), 4. 3. 2020 (skupina 3), 5. 3. 2020 (skupina 4).       

 

4. Geneze evropské sociální politiky. Role rodiny, obcí, profesních sdružení, církve a charity, státu v historické perspektivě a souslednosti. 10. 3. 2020 (Kotrusová) 

 

 5Seminář č. 2   Sociální politika a sociální problémy. Role státu v oblasti sociální politiky. 16. 3. 2020 (skupina 1), 17. 3. 2020 (skupina 2), 18. 3. 2020 (skupina 3), 19. 3. 2020 (skupina 4).      

 

6. Přerozdělování jako hlavní funkce i nástroj sociální politiky. Příjmové nerovnosti a jejich měření. Problematika sociální spravedlnosti. 24. 3. 2020 (Kotrusová)

 

7. Seminář č. 3 Redistribuce jako základní funkce sociální politiky. Otázka sociální spravedlnosti.     30. 3. 2020 (skupina 1), 31. 3. 2020 (skupina 2), 1. 4. 2020 (skupina 3), 2. 4. 2020 (skupina 4)

 

 8. „Welfare state“: jeho význam a základní charakteristika. Základní typologie „welfare states“. Historický vývoj „welfare states“. 7. 4. 2020 (Dobiášová)

 

9. Seminář č. 4. Sociální stát: problémy a současnost 14. 4. 2020 (skupina 2), 15. 4. 2020 (skupina 3), 16. 4. 2020 (skupina 4), 20. 4. 2020 (skupina 1!!!)

 

10. Vývoj sociální politiky na území ČR před rokem 1989. 21. 4. 2020 (Kotrusová)

 

11. Vývoj sociální politiky v ČR po roce 1989. Transformace systému sociálního zabezpečení. 28. 4. 2020 (Kotrusová)

 

12. Mezinárodní organizace a Evropská unie. Evropská sociální politika: mýtus nebo realita? 5. 5. 2020 (Angelovská)

 

13.  Seminář 5 – Prezentace týmových videí (všichni v přednáškové místnosti 1037) 12. 5. 2020

 

Předtermín pro písemnou zkoušku – 19. 5. 2020 12:30 místnost 1037

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK