PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktika z kvantitativního výzkumu I - JSB023
Anglický název: The Practice in Quantitative Research I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 60 (99)
letní:neurčen / neurčen (99)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Aleš Kudrnáč, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro předmět JSB023, který je součástí SOSA/SOSP nebo BP_SOC (Sociální antropologie).}
Je prerekvizitou pro: JSB024
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků_zs20-21.pdf Sylabus kurzu Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Anotace
Praktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového
šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Jde o týmovou činnost. Při přípravě metodiky výzkumu jsou studenti rozděleni do několika týmů (4-5 členů), které
připravují jednotlivé části výzkumného instrumentu. Realizaci šetření zajišťují studenti samostatně. Skupiny se ve výzkumu zaměřují na jednotlivá subtémata.

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (24.05.2022)
Literatura

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed). SAGE Publications.

De Vaus, D. A. (2002). Surveys in social research (5. ed). Allen & Unwin.

Hendl J. (2014). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (2020). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK

Rabušic, L., Soukup, P., Mareš., P. (2019) Statistická analýza sociálněvědních dat v SPSS. Brno: muniPRESS.

Soukup, P., Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 43 (2): 379-395 (online zde: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/15-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2007/201)

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (24.05.2022)
SylabusPraktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Vlastní sběr dat a celou organizaci šetření zajišťují studenti. Příprava výzkumného instrumentu je provázená exkursy do technik a metod sociologického výzkumu na seminářích podle potřeby, která vyplyne z průběhu vlastního výzkumu. V průběhu let budou doplňována další témata výzkumu. 

Rok 2023-2024

Skupina Tomáš Dvořák:

Praktika se zaměří na výzkum politických postojů.  Pro tento budou tématy Eurovolby 2024 (a vztah k EU), příčiny (ne)zájmu o politiku a politická neangažovanost. 

Skupina Jan Urban:

Skupina Životní prostředí a ekologie. Výzkum se zaměřuje na téma postojů k životnímu prostředí a ekologii. Studenti budou rozdělení do skupin a z oblasti životního prostředí si vyberou konkrétní téma (postoje ke klimatické změně, znečištění, envornmentálně šetrné chování apod.).  Výběr témat proběhne při prvním setkání. Výzkum bude hodně zaměřen na generační rozdíly ve vnímání životního prostředí a souvisejících témat.

Skupina Aleš Kudrnáč:

Praktika se zaměří na výzkum sociálních postojů vysokoškoláků a vysokoškolaček. Hlavním cílem praktik bude analýza role meziskupinového přátelství v sociálních postojích studentů/studentek ze zahraničí a studentů/studentek z České republiky. Budeme především zkoumat možné příčiny a důsledky meziskupinových přátelských vztahů. Výběr konkrétních témat proběhne při prvním setkání.

 

Poslední úprava: Kudrnáč Aleš, Ph.D. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK