PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Theories of International Relations (for Security Studies) - JPM935
Anglický název: Theories of International Relations (for Security Studies)
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D.
Neslučitelnost : JPM314
N//Je neslučitelnost pro: JPM314
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D. (16.09.2019)
This course is offered to the students of Security Studies and MISS programmes as compulsory, to non-programme students, including the international exchange students, as optional.

The course introduces students into the traditions of international thought. It starts with the evolution of the discipline of International Relations (IR), traced by means of presenting its "great debates". Following this, the course surveys a variety of individual traditions and streams: realism and neorealism, liberalism and neoliberalism, constructivism and continental approaches, scientism, Marxism, feminism and green political theory. The course concludes with the philosophical reflection of the field.

The course aims to provide an advanced understanding of the development of international thought. All those taking the course will be expected to become familiar with a defined set of readings and issues.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D. (16.09.2019)

Assigned reading for the class is divided into an introductory reading (I), further reading (F) and practical applications (P). Introductory reading is intended particularly for students with no prior instruction in International Relations and shall not be subject of examination. Further reading and practical applications are required reading for the course and shall be subject of examination.

Introductory reading (textbook): Dunne, Timothy, Milja Kurki and Steve Smith (2013). International relations theories: discipline and diversity. Third edition. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-969601-7.

For the complete list of assigned readings, please see the syllabus of the course. All readings are available in the Moodle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK