PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Strategic Studies - JPM694
Anglický název: Strategic Studies
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:40 / neurčen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6042
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D.
Mgr. Michal Šenk
Třída: Courses for incoming students
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)
After completing the course, students shall be able, in a wider sense, to analytically delineate the field of Strategic Studies among the terrain of knowledge and, specifically, to understand the nature of strategic thinking in theory and practice. The central concept of “strategy” and some core supporting concepts – including nuclear/conventional deterrence and compellence, missile defence and strategic culture – as well as multiple related aspects/dimensions, including the role of technology, will be theoretically introduced and empirically analysed, as applied to real-world events/cases.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (25.09.2023)

The course is taught in the Jinonice campus. The link for the course page in Moodle is https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6042. Access will be provided once course registration is complete.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (29.09.2020)

See the file containing the course syllabus above

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D. (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK