PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Internship - JPM660
Anglický název: Internship
Český název: Stáž
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
Informace o aktuální nabídce stáží pro studenty IPS naleznete na https://ips-new.fsv.cuni.cz/alumni-staze/staze.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. (12.09.2018)

Student qualifies for credits for this course by serving as an intern in state/public institution or non-profit organization or media dealing with agenda broadly relevant for the field of study. S/he is advised to consult the convenor of the course before s/he takes up the internship. To earn the credits student has to present a certification ussued by the institution identifying the type of work, its scope as well as an evaluation of her/his performance.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK