PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Researching International Politics: Qualitative Methods - JPM629
Anglický název: Researching International Politics: Qualitative Methods
Český název: Researching International Politics: Qualitative Methods
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 130 / 130 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Mgr. Markéta Kocmanová
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Mgr. Jakub Tesař, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Je záměnnost pro: JPM013, JPM012
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

Baxter, Pamela – Jack, Susan (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report, Volume 13 Number 4 December 2008, s. 544-559

Flyvbjerg, Bent (2006) Five Misunderstandings about Case-Study Research, Qualitative Inquiry, Volume 12, Number 2, April 2006, s. 219-245

Seawright, Jason – Gerring, John (2008) Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options, Political Research Quarterly, Volume 61, Number 2, June 2008, s. 294-308

Van Evera, Stephen (1997): Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca, London: Cornell University Press, pp. 7-88 only

Milliken, Jennifer (1998) The Study of Discourse in IR: A Critique of Research and Methods. European Journal of IR, 5,2,

van Dijk, Teun (1993) Principles of Critical Discourse Analysis, Discourse and Society

Neumann, Iver B. (2008) ‘Discourse analysis’, in Klotz, Audie and Deepa Prakash (eds.) Qualitative methods in International Relations: A pluralist guide. New York: Palgrave Macmillan: 61-77

Babbie, E. (2007) The Practice of Social Research, Belmont: Thomson Wadsworth. Burnham, Peter a kol. (2008): Research methods in politics. Houndmills – New York: Palgrave Macmillan.

Collier, D. – J. Gerring (2009) Concepts and Method in Social Science: The Tradition of Giovanni Sartori, New York: Routledge

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. (15.02.2021)

1

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK