PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Researching International Politics: Qualitative Methods - JPM629
Anglický název: Researching International Politics: Qualitative Methods
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 999 / 999 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.
Vyučující: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.
Prerekvizity : JPM628
Záměnnost : JPM012, JPM013
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. (04.09.2019)
The course aims at introducing the fundamentals of research strategies and methodologies traditionally applied in international relations and security studies. The emphasis will be put on the students’ ability to formulate a research design providing the basis for their diploma research.
The course will have two components. During the first weeks of the semester students will attend introductory lectures focusing on research design and foundations of methodological processes.
During the final weeks of the semester the students will attend two longer seminars. Each seminar will be based on the compulsory readings and will require a substantial home preparation.

The first seminar will focus on case studies; the second seminar will deal with discourse analysis. Students will be divided into groups attending always one case study seminar and one discourse analysis seminar.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (23.10.2019)

Babbie, E. (2007) The Practice of Social Research, Belmont: Thomson Wadsworth.

Burnham, Peter a kol. (2008): Research methods in politics. Houndmills – New York: Palgrave Macmillan.

Collier, D. – J. Gerring (2009) Concepts and Method in Social Science: The Tradition of Giovanni Sartori, New York: Routledge.

Cresswell, John W. (2003): Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2002) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks: Sage.

Drulák, Petr a kol. (2008) Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál

George, Alexander and Andrew Bennett (2005) Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, Cambridge: MIT Press.

Gerring, J. (2001) Social Science Methodology: A Criterial Framework, Cambridge: Cambridge University Press.

Goertz, G. (2006) Social Science Concepts: A User’s Guide, Princeton: Princeton University Press.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (23.10.2019)

1. Introduction, MA Thesis Registration and Outlines

2. Epistemology and Ontology in Qualitative Research

3. Case Studies

4. Research Design and Assessment Matrix

5. Discourse Analysis

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK