PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická integrace (EU) - JPM411
Anglický název: Economic Integration (EU)
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Ve slož. korekvizitě pro: JPM665, JPM947
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Čtyři zásadní krize EU poslední dekády– efekt chaosu....pdf článek PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Anotace
Anotace kurzu
EKONOMICKÁ INTEGRACE – seminář

Kurz je zaměřen problematiku hospodářského vývoje v rámci ES/EU, resp. na oblasti intenzivní ekonomické integrace. Jedná se o vybraná témata – oblasti komunitární kooperace, jež výrazně ovlivňují nejen vývoje evropské integrace, ale i pozici jednotlivých členských zemí v integračním procesu.
Vývoj evropské integrace zásadně ovlivnil postavení celé Evropské unie v mezinárodních vztazích, proto je výběr témat pro tento seminář vnímán jako základní determinanta konkurenceschopnosti zemí EU v mezinárodním měřítku.
Kurz předpokládá více jak základní orientaci v EU a je doplňujícím k přednáškám JPM 947 European Union (EU), což předurčuje výběr témat.
Cílem je nejen prohloubení znalostí o evropské integraci, ale také jejich utřídění a příprava na státnice.
Poslední úprava: Kučerová Irah, PhDr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK