PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost (OKMB) - JPM301
Anglický název: Armed Conflicts and International Security
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JPM704
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Korekvizity : {OKMB skupina korekvizit}
Je neslučitelnost pro: JPM689
Je záměnnost pro: JPM689
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (24.03.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK