PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metody výzkumu BS - JPM285
Anglický název: Master´s Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Záměnnost : JPM628
Je korekvizitou pro: JPM269
Je neslučitelnost pro: JPM157
Je záměnnost pro: JPM609
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (05.10.2011)

Náležitosti metodologického záměru

Petr Drulák

1.     Výzkumná otázka (přináší nové poznatky a je zkoumatelná)

2.     Přehled literatury (vysvětluje, jak se s danou otázkou dosu vyrovnává odborná literatura a jaké jsou nejvýznamnější odborné příspěvky)

3.     Pojmy (definuje teoretické pojmy a souvislosti, jimiž bude otázka zkoumána)

4.     Operacionalizace (vysvětluje, jak budou ony pojmy a souvislosti propojovány empirickou evidencí)

5.     Data (identifikuje zdroje dat a způsoby vyhodnocování)

6.     Literatura (bibliografický přehled)

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (01.10.2012)

JPM285 Metody výzkumu BSZS 2012

prof. Ing. Petr Drulák, PhD
Ústav mezinárodních vztahů (Nerudova 3, Praha 1)
konzultační hodiny: pondělí 10:30 - 11:30
e-mail: drulak@iir.cz
Web: http://www.iir.cz/display.asp?lng=uk&ida=64&idi=129 

6 přednášek v liché týdny počínaje prvním týdnem ZS
2 kredity
Určení: povinný magisterský kurz pro obor Mezinárodní vztahy; otevřený též jako volitelný kurz pro studenty ostatních oborů
Prerekvizity: nejsou; absolvování tohoto kurzu je prerekvizitou pro zápis kurzu JPM009 Diplomový seminář v LS
Korekvizity: nejsou
Anotace: Kurz podává základní přehled o metodách používaných v oboru mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií.
Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními metodami používanými v oboru a s literaturou, na jejímž základě mohou nalézt vhodnou metodu pro různé typy prací v oboru. Kurz nesměřuje primárně k aplikaci, která je předpokládána v navazujícím diplomovém semináři.
Získané dovednosti: Studenti by měli získat přehled o používaných metodách, jejich teoretických východiscích a aplikačních předpokladech, které následně uplatní při zpracování projektu diplomové práce i jejího textu.
Metoda výuky: 6 přednášek v dvoutýdenních intervalech v lichých týdnech počínaje 2.10. 2012.


Požadavky:
Vypracovat metodologický projekt podle požadované struktury cca 5 NS; termín: 18.12.2012


Program kurzu:
1. Základní pojmy (metodologie, metoda, kvalitativní a kvantitativní výzkum, operacionalizace) a zásady akademického psaní
Drulák, Petr a kol. (2008) Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 9-28 a 227-240.
Mc Nabb, D.E. (2004) Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative Methods. London: Shape, 13-33 a 96-110.
2. Případové studie
Drulák, Petr a kol. (2008) Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 29-91.
Sprinz Detlef F. ? Wolinsky-Nahmias Yael, eds. (2004) Models, Numbers and Cases. Methods for Studying International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press, 19-55 a 107-128.
3. Diskurzivní analýza
Drulák, Petr a kol. (2008) Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 92-148.
Peräkylä, A.: Analyzing talk and text. In: Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. et al.: The Sage Handbook of Qualitative Research. Třetí vydání. London, Sage 2005, s. 869?886.
4. Další kvalitativní metodologie
Drulák, Petr a kol. (2008) Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 149-226.
Creswell, J. W. (2002) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks: Sage, 27-46
5. Formální metody
Sprinz Detlef F. ? Wolinsky-Nahmias Yael, eds. (2004) Models, Numbers and Cases. Methods for Studying International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press, 227-264 a 344-366.
Morrow James D. (1994) Game Theory for Political Scientists. Princeton: Princeton UP, 1-34.
6. Kvantitativní výzkum
Sprinz Detlef F. ? Wolinsky-Nahmias Yael, eds. (2004) Models, Numbers and Cases. Methods for Studying International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press, 129-151 a 193-226.
Hendl Jan (2006) Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 17-81.
Mc Nabb, D.E. (2004) Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative Methods. London: Shape, 113-124.


Literatura:

Brams S., Negotiation Games. Applying Game Theory to Bargaining and Arbitration. London 2004
Creswell, J. W. (2002) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks: Sage.
Drulák, Petr a kol. (2008) Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.
Hendl Jan (2006) Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
Mannheim Jarol B. ? Rich Richard C. ? Willnat Lars ? Brians Craig L., Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science. New York, London..6 eds. 2006
Mc Nabb, D.E. (2004) Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative Methods. London: Shape.
Morrow James D. (1994) Game Theory for Political Scientists. Princeton: Princeton UP, 1-34.
Morton Rebecca B. (1999) Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models in Political Science; Cambridge University Press.
Peräkylä, A.: Analyzing talk and text. In: Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. et al.: The Sage Handbook of Qualitative Research. Třetí vydání. London, Sage 2005, s. 869?886.
Punch Keith F (2008) Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál.
Sprinz Detlef F. ? Wolinsky-Nahmias Yael, eds. (2004) Models, Numbers and Cases. Methods for Studying International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Van Evera S., Guide to methods for students of political science, Ithaca: Cornell University Press 1997

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK