PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Evropská komunální politika - JPM272
Anglický název: European local politics
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.lokalnipolitika.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (02.03.2016)
Kurs by měl uvést studenty do problematiky evropské komparativní analýzy institucí lokální politiky. Evropská komunální politika volně navazuje na kurs "Česká komunální politika" (ZS).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (02.03.2016)

Získat znalosti o evropské komunální politice.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (05.02.2020)

Základní:

ALI, S.; MACHART, F., VIMMR, M.K. (2012). Negativní aspekty slučování municipalit: analýza akademické diskuze. Acta Politologica 4, 3, 263-283. ISSN 1803-8220.

BÄCK, H.; HEINELT, H.; MAGNIER, A. (eds.) (2006): The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Wiesbaden: Springer VS.

BALDERSHEIM, H., ROSE, L.E. (ed.)(2010): Territorial Choice. The Politics of Boundaries and Borders. London: Palgrave Macmillan.

HOLTMANN, E.; REISER, M. (2008): Farewell to the Party Model? Independent local lists in Eastern and Western European Countries. Wiesbaden: Springer VS.

JÜPTNER, P.; POLINEC, M.; ŠVEC, K. (2007): Evropská lokální politika. Praha: IPS FSV UK.

JÜPTNER, P.; POLINEC, M. (2009): Evropská lokální politika 2. Praha: IPS FSV UK.

JÜPTNER, P. (2012). Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica 4, 3, 232-245. ISSN 1803-8220.

KERSTING, N.; VETTER, A. (eds.) (2003): Reforming Local Government in Europe. Opladen: Leske + Budrich.

SCHILLER, T. (ed.)(2011): Local Direct Democracy in Europe. Wiesbaden: Springer VS.

SWIANIEWICZ, P. (ed.)(2010): Territorial consolidation reforms in Europe. Budapest: Open Society Institute

SWIANIEWICZ, P. (2013): An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe". Local Government Studies, 39 (4): 1-20.

KÜHLMANN, S.; WOLLMANN, H. (2014): Introduction to Comparative Public Administration. Cheltenham: Edward Elgar.

Doporučená:

BALDERSHEIM, H.; ILLNER, M.; WOLLMANN, H. (eds.) (2003): Local democracy in post-communist Europe. Opladen: Leske + Budrich.

BOGUMIL, J.; HEINELT, H. (eds.) (2005): Bürgermeister in Deutschland. Politikwissenschaftliche Studien zu direkt gewählten Bürgermeistern. Wiesbaden: Springer VS.

COPUS, C. (2004): Party Politics and Local Government. Manchester: Manchester University Press.

HOFFMANN-MARTINOT, V.; WOLLMANN, H. (eds.) (2006): State and Local Government Reforms in France and Germany. Divergence and Convergence. Wiesbaden: Springer VS.

JOHN, P. (2001): Local Governance in Western Europe. London: SAGE Publications Ltd.

KEMP, R. (1999): Local Government Election Practices: A Handbook for Public Officials and Citizens. Jefferson: McFarland.

KERSTING, N. (2004): Die Zukunft der lokalen Demokratie. Modernisierungs- und Reformmodelle. Frankfurt: Campus Verlag.

KOST, A.; WEHLING, H.G. (eds.) (2010): Kommunalpolitik in deutschen Ländern. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH.

KRUNTORÁDOVÁ, I. (2013). Regionální patron jako fenomén reprezentace zájmů. Acta Politologica 5, 2, 161-177. ISSN 1803-8220.

LANKINA, T.V.; HUDALLA, A.; WOLLMANN, H. (2008): Local governance in Central and Eastern Europe: comparing performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia. New York: Palgrave MacmillanSWIANEWICZ, P. (ed.)(2002): Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Open Society Institute.

WOLLMAN, H.; ROTH, R (eds.) (1999): Kommunalpolitik. Politisches Handeln in den Gemeinden. Opladen: Leske + Budrich GmbH.

WOLLMAN, H. (2008): Reformen in Kommunalpolitik und -verwaltung. Wiesbaden: Springer VS.

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

přednáška / seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

Předpokladem úspěšného absolvování je:

1) zapsání, zpracování a prezentace seminární práce dle zadání

2) písemný test potřebný pro postup k ústní zkoušce

3) složení ústní zkoušky, která vychází z přednášek a literatury (zkoušku lze skládat po splnění předchozích bodů, hodnocení se skládá z 50% ústní zkouška, 50% seminární práce, přičemž žádná část nesmí být hodnocena F)

Hodnocení odpovídá opatření děkanky 17/2018.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

Stručný program okruhů (každý okruh je na 1-2 přednášky):

1. Evropská komunální politiku v kontextu  Evropské unie a Rady Evropy. Evropská charta místní samosprávy. Paradiplomacie. Evropské obce ve víceúrovňovém vládnutí. Role  a význam velkých městech na příkladu Tillburgu, Freiburgu a Bristolu.

2. Evropské obce v komparativním přehledu, přístupy ke studiu. Předpoklady a problémy komparativní analýzy institucí lokální politiky. Starostové a zastupitelské orgány v komparativním přehledu. Napoleonský, kontinentální federální, skandinávský, anglosaský a středoevropský model a jejich konkrétní příklady.

3. Teritoriální reformy: vztah mezi fragmentací sídelní struktury a politickou kulturou na lokální úrovni. Přístupy k integraci (slučování) obcí a posilování meziobecní spolupráce se zaměřením se zaměřením na politické, modernizační i ekonomické motivy politických aktérů. Rozdělení jednotlivých modelů řešení fragmentace v rámci západoevropských, středoveropských i východoevropských zemích. Správní společenství, vícestupňová struktura obcí a statutární obce jako hlavní modely integrace obcí.

4. Horizontální úroveň: komparace obecních pořádků a politických institucí obcí. Konec modelu aldermen a reformy exekutivních modelů - příklad Spojeného království.

5. Volební systémy na lokální úrovni a jejich specifika. Rozšiřování přímé volby starostů a její účinky. Různé úpravy přímé volby, fakultativní přímá volba a přímá volba omezená kategorií či velikostí obce.

6. Přímá demokracie na komunální úrovni v evropské komparaci.

7. Reformy komunální úrovně: aktuální diskuse a praxe. New Public Management v řízení evropských obcí na příkladu Německa a Švýcarska.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK