PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Introduction to Strategic Studies - JPM267
Anglický název: Introduction to Strategic Studies
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (4)
letní:neurčen / neurčen (4)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JPM694
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Anzhelika Solovyeva
Vyučující: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
Mgr. Anzhelika Solovyeva
Korekvizity : {Bezpečnostní studia - PV 2014}
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)
After completing the course, students shall be able, in a wider sense, to analytically delineate the field of Strategic Studies among the terrain of knowledge and, specifically, to understand the nature of strategic thinking in theory and practice. The central concept of “strategy” and some core supporting concepts – including nuclear/conventional deterrence and compellence, missile defence and strategic culture – as well as multiple related aspects/dimensions, including the role of technology, will be theoretically introduced and empirically analysed, as applied to real-world events/cases.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (23.10.2019)

1) Introduction to the Course

2) Strategy and Strategic Studies

3) Strategy, Theory and Modalities of Deterrence 

4) Nuclear-Conventional Nexus: Asymmetry and Deterrence 

5) Understanding Strategic Culture

6) SEMINAR 1 – Presentation of Students’ Project Research Designs 

7) Deterrence Thinking Meets Missile Defence

8) Revolution(s) in Military Affairs in Theory and History 

9) Technologies in Soviet/Russian and US Strategic Thinking 

10) SEMINAR 2 – Presentation of Students’ Project Outcomes 

11) SEMINAR 3 – Presentation of Students’ Project Outcomes 

12) SEMINAR 4 – Presentation of Students’ Project Outcomes 

13) SEMINAR 5 – Presentation of Students’ Project Outcomes 

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva (26.10.2019)

See the file containing the course syllabus above

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK