PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Regionalism in Global Politics - JPM142
Anglický název: Regionalism in Global Politics
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Neslučitelnost : JPM641
Je neslučitelnost pro: JPM641
Anotace -
Poslední úprava: RIEGL (21.01.2013)

Kurs se zaměří na všechny typy politických regionů, vyjma suverénních národních států a zanalyzuje jejich roli v mezinárodní politice. Kurz se zaměřuhe na history a geopolitické teorie (anglo-saská škola, německá škola, současné geopolitické teorie), integraci v jednotlivých světových regionech (Evropa, Afrika, Austrálie, Amerika, Asie), geografii civilizačních faktorů - s hlavním důrazem na jazyk a náboženství coby klíčové faktory globální politiky.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (16.02.2015)

Required literature:

Bach, D.C. (2013). Thick institutionalism vs lean integration: new regionalism in Africa.

De Blij, P.Muller. (2010). Political Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Dent, C,D. Paths ahead for East Asia and Asia-Pacific regionalism International Affairs, 89, no.4. 

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

Fawcett, L. (2005). Regionalism in World Politics: Past and Present.

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and the Middle East: Implications for EU Studies.

Friedberg, A.L. (1993-1994). Ripe for Rivalry: Prospect for Peace in Multipolar Asia. International Security.

Mansfield, E.D., Milner, H.V. (1999). The New Wafe of Regionalism. In International Organization.

Rostow, W.W. (2005). The Coming Age of Regionalism A "Metaphor" for our Time?

Maps of geopolitical changes from 1900 to 2000.

 

Further topical articles will be announced during the semester.

 

Recommended literature:

Brzezinski, Z. (2012): Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. New York: Basic Books. 224 pp. ISBN: 046502954X.

Carmody, P. (2011) The New Scramble for Africa. Cambridge: Polity Press. 240 pp. ISBN: 9780745647845. Chapter 1,2.

Clapham, C. (2000). Failed States and Non-States in the Modern International Order. Paper Presented at the Conference Failed States III: Globalization and The Failed State.
Florence, Italy April 7-10. 2000. [citováno 2009-5-11.]

available at:

http://www.comm.ucsb.edu/research/mstohl/failed_states/2000/papers/clapham.html

Cohen, S. (2008). Geopolitics: The Geography of International Relations. Rowman & Littlefield Publishers. 470 pp. ISBN: 074255676X.

De Blij, H. (2010). The Power of Place. Geography, Destiny, and Globalization´s Rough Landscape. Oxford: Oxford University Press.

- Chapter 2. The Imperial Legacy of Language

- Chapter 3. The Fateful Geography of Religion

Glassner, M. I.(1996): Political geography (second edition), John Wiley, New York.

Huntington, S. P. (1997): The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order. London: Touchstone Books.

Kaplan, R.D. (2012). The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate. New York: Ramson House. 224 pp. ISBN: 046502954X.

Kaplan, R.D. (2009). The Revenge of Geography.

http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_4712_sum09/materials/Kaplan%202009%20Revenge%20of%20Geography.pdf

Kaplan, R. D. (2011). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House. 384 pp. Chapter 15.

Nye, Joseph S. (2011). Future of Power. New York: Public Affairs. 320 pp. ISBN: 1610390695.

Walton, N., Zielonka, J. (2013). The New Political Geography of Europe. European Council on Foreign Relations.

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR72_POLICY_REPORT_AW.pdf

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (16.02.2015)

Written examination:

Midterm test (on 6th lecture) accounts for 20%, final exam accounts for 80% of the total grade (questions are chosen from all course lectures and required literature) reading and presentations. Multiple choice test.

Overall evaluation:

 

> 90% Excellent (A)

> 80% Very Good (B)

> 70% Good (C)

< 70% Failed

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (11.02.2016)

During the course we will deal with international regions, integration processes, the problems of divided nations and political nations without a nation-state, problems of secession and irredentism, as well as trans-border cooperation or conflict. We will not forget a question of regions with disputed sovereignty (territories under international sovereignty, dependent territories as problems of an inter states dispute, regions with uncertain status). The perspective will be global, but we will concentrate on political problems of regionalism in Europe and especially in Central Europe.

 

Office hours:

Friday 5pm

1) Introduction

Reading:

Maps of geopolitical changes from 1900 to 2000 (SIS)

2) Definitions and Terms (Old and New Regionalism)

Reading:

Mansfield, E.D., Milner, H.V. (1999). The New Wafe of Regionalism. In International Organization.

Rostow, W.W. (2005). The Coming Age of Regionalism A "Metaphor" for our Time?

 3) Wafes and theories of regionalism

Reading:

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

4) Integration processes in the world regions

Reading:

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

5) 20th century Geopolitics and geoconomics of world panregions

Recommended reading:

Nye, Joseph S. (2011). Future of Power. New York: Public Affairs. 320 pp. ISBN: 1610390695.

6) Regionalism and Geopolitics of Europe

Reading:

De Blij, H. (2012). Why Geography Matters: More Than Ever. Oxford:Oxford University Press. Chapter 9 (pp. 241-265), Chapter 10 (pp.265-293)

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (chapter 14)

Walton, N., Zielonka, J. (2013). The New Political Geography of Europe. European Council on Foreign Relations.

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR72_POLICY_REPORT_AW.pdf

7) Regionalism and Geopolitics of Asia and Australia I.

Reading:

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Dent, C,D. Paths ahead for East Asia and Asia-Pacific regionalism International Affairs, 89, no.4.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 10, 12, 15, 16)

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and theMiddle East: Implications for EU Studies.

Recommended reading:

Kaplan, R. D. (2010). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House. 384 pp. Chapter 15.

8) Regionalism and Geopolitics of Asia and Australia II.

Reading:

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Dent, C,D. Paths ahead for East Asia and Asia-Pacific regionalism International Affairs, 89, no.4.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 10, 12, 15, 16)

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and theMiddle East: Implications for EU Studies.

Recommended reading:

Kaplan, R. D. (2010). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House. 384 pp. Chapter 15.

9) Regionalism and Geopolitics of Africa

Reading:

Bach, D.C. (2013). Thick institutionalism vs lean integration: new regionalism in Africa.

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 11)

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and the Middle East: Implications for EU Studies.

Recommended literature:

Carmody, P. (2011) The New Scramble for Africa. Cambridge: Polity Press. 240 pp. ISBN: 9780745647845. Chapter 1,2.

10) Regionalism and Geopolitics of Americas

Reading:

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 13)

11) Geography of languages

Reading:

De Blij, H. (2010). The Power of Place. Geography, Destiny, and Globalization´s Rough Landscape. Oxford: Oxford University Press.

- Chapter 2. The Imperial Legacy of Language

12) Geography of religions

Reading:

Huntington, S. P. (1997): The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order. London: Touchstone Books.

De Blij, H. (2010). The Power of Place. Geography, Destiny, and Globalization´s Rough Landscape. Oxford: Oxford University Press.

- Chapter 2. The Imperial Legacy of Language

- Chapter 3. The Fateful Geography of Religion

 

 

 

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: RIEGL (23.09.2011)

None.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK