PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rozvojové ekonomiky - JPM130
Anglický název: Developing economies
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Anotace
Rozvojové ekonomiky tvoří samostatný segment světové ekonomiky charakterizovaný řadou specifických vlastností, kterými se tyto ekonomiky odlišují od standardních tržních ekonomik. Jedná se o specifika nejen v hospodářské rovině, ale především v institucionální, tzn. politické, právní, vzdělanostní atp. Zásadní odlišností je demografický vývoj.
Zvláštní pozornost je věnována postavení rozvojových zemí v mezinárodním systému.
Poslední úprava: Karlas Jan, doc. PhDr., Ph.D., M.A. (04.10.2019)
Literatura

Literatura:

Adamcová, L. – Němečková, T.: Rozvojová ekonomika, Oeconomica VŠE Praha 2009

Adamcová, L. a kol.: Úvod do rozvojových studií, VŠE Praha 2006

Kučerová, I.: Regionalismus Evropy v rozvojovém světě, in Chudoba a bohatství v současném světě, Aleš Čeněk Plzeň 2006, str. 80-95

Krugman, P. - Obstfield,M.: International Economics,  A.Wesley 2006, kap. 10, 22

Ray, D.: Development Economies, Princenton University Press 1998

 

Poslední úprava: Kučerová Irah, PhDr., Ph.D. (20.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK