PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Evropská ekonomická integrace, ES - JPM069
Anglický název: European Economic Integration
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (56)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: JPM411
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: KUCEROVI (18.10.2007)

Sylabus kurzu PM 069 počet kreditů: 6

EVROPSKÁ EKONOMICKÁ INTEGRACE

Magisterský povinný kurz

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou a cíli Evropské unie v hospodářské oblasti, s vývojem procesu ekonomické integrace v západní Evropě.

Jednotlivé tématické okruhy:

1. Teorie ekonomické integrace

2. Příčiny ekonomické integrace

3. Cíle a nástroje EU

4. Rozpočet EU

5. Jednotný vnitřní trh

6. Společná zemědělská politika

7. Zahraničně obchodní politika

8. Dopravní politika, TEN

9. Strukturální politika

10.Sociální politika

11.Monetární politika

Literatura:

Kučerová: EU-hospodářské politiky, Karolinum Praha 2006

Fiala-Pitrová: Evropská unie, CDK Brno 2003

Fojtíková-Lebiedzik: Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na EU, C.H.Beck Praha 2007

Rifkin: Evropský sen, ELK Praha 2005

Wallace,H.-Wallace,W.-Pollack,:Policy Making the EU, Oxford University Press 2005

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK