PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní právo - JPM045
Anglický název: International Law
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 60 / 60 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Záměnnost : JPM413
Anotace -
Poslední úprava: PULGRET (07.09.2010)
Cílem výuky je seznámit posluchače se všemi základními instituty a odvětvími mezinárodního práva veřejného.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PULGRET (07.09.2010)

Rozsah a cíl výuky: Cílem výuky je seznámit posluchače se všemi základními instituty a odvětvími mezinárodního práva veřejného.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D. (22.01.2019)

Literatura:

základní:

Ondřej, J., Mrázek, J., Kunc, O.: Základy mezinárodního práva veřejného, 1. vydání, nakladatelství C.H. Beck, Praha 2018. (Výše také jen „Ondřej“.)doporučená:

Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 5. vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2014.

Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, obecná část, 6. vydání, nakladatelství Doplněk, Brno 2014

Potočný, M., Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část, 6. vydání, nakladatelství C.H. Beck, Praha 2011.

Čepelka, Č, Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, 2. vydání, nakladatelství C.H. Beck, Praha 2008.

Seidl-Hohenveldern, I.: Mezinárodní právo veřejné, 3. vydání, ASPI, Praha 2006.

Cassese, Antonio: International Law, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2005.
(Výše také jen "Cassese".)

Brownlie, Ian: Principles of Public International Law, 7th edition, Oxford University Press, Oxford 2008.

Ondřej, J.: Právní režimy mezinárodních prostorů, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2004


Metody výuky -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D. (30.08.2015)

Přednáška a seminář. Výuka je vedena v češtině.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (24.03.2019)

Podmínka pro absolvování předmětu (JPM045): zkouška (9 kreditů)
Podmínky pro připuštění ke zkoušce (JPM045): účast na výuce min. 60%
Rozsah zkoušky z mezinárodního práva (JPM045): Obsahem zkoušky jsou všechny základní instituty a odvětví mezinárodního práva veřejného.

 

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D. (02.02.2020)

Obsah:

Mezinárodní právo (přednáška)

1. Pojem a vývoj mezinárodního práva od 17. století. (Cassese, str. 22 - 45; Ondřej, str. 1 - 21)
2. Subjekty mezinárodního práva. (Ondřej, str. 51 - 74)
3. Postavení států. (Ondřej, str. 75 - 85)
4. Mezinárodní organizace vládní povahy a jejich úloha v mezinárodněprávních vztazích. (Ondřej, str. 179 - 196)
5. Právní režim státního území. (Ondřej, str. 87 - 94)
6. Právní režim mezinárodních prostorů. (Ondřej, str. 139 - 177)
7. Postavení obyvatelstva a jednotlivců. (Ondřej, str. 115 - 124)
8. Univerzální systém ochrany lidských práv, evropská systém ochrany lidských práv. (Ondřej, str. 125 - 137)
9. Státní orgány pro mezinárodní styky. (Ondřej, str. 95 - 114)
10. Odpovědnost a donucení v mezinárodním právu. (Ondřej, str. 211 - 219)
11. Mírové urovnávání mezinárodních sporů. (Ondřej, str. 197 - 209)
12. Právo ozbrojených konfliktů. (Ondřej, str. 249 - 265)


Mezinárodní právo (seminář)

1. Prameny a druhy pravidel mezinárodního práva. (Ondřej, str. 23 - 39)
2. Mezinárodní smluvní právo. (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969, 15/1988 Sb.; Ondřej, str. 221 - 227)
3. Vztah (poměr) mezinárodního práva k právu vnitrostátnímu. (Ondřej, str. 41 - 49)
4. Jurisdikce v mezinárodním právu.
5. Mezinárodní právo trestní. (Ondřej, str. 265 - 268)
6. Právo mezinárodní bezpečnosti. (Ondřej, str. 239 - 249)

Seminář se bude konat ve dnech 25. 2. 2020, 10. 3. 2020, 24. 3. 2020, 7. 4. 2020, 21. 4. 2020 a 5. 5. 2020.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK