PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politické instituce a modely vládnutí v ČR - JPM032
Anglický název: Political Institutions and Models of Governance in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Mgr. Jakub Stauber
Anotace
Poslední úprava: doc. Michel Perottino, Ph.D. (18.09.2019)
Předmět je věnován českému politickému systému, resp. exekutivní moci v České republice. Po krátké prezentaci historického vývoje postavení exekutivní moci v českém (resp. československém) systému se budeme věnovat ústavnímu prostředí a následně se dopodrobna rozeberou složky exekutivní moci, zjm. z praktické stránky (postavení jednotlivých aktérů a praxe).
Literatura
Poslední úprava: doc. Michel Perottino, Ph.D. (23.09.2019)

Broklová, Eva. Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992

Brunclík, M. (2012). "Konstruktivní vyslovení nedůvěry jako nástroj k posílení pozice vlády vůči parlamentu". In Středoevropské politické studie, 14 (4): 501-527.

Caramani, D. (2004). The nationalization of politics: the formation of national electorates and party systems in Western Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Casal Bértoa, F., Deegan-Krause, K., & Haughton, T. (2017). The volatility of volatility: Measuring change in party vote shares. Electoral Studies, 50, 142–156. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.09.007

Coakley, J. (1998). "Úloha hlavy státu v současné politice." In Politologická revue, 1: 26-42.

Duverger, M. (1980). "A New Political System Model: Semi-Presidential Government." In Journal of Political Research, 8: 165-187.

Elgie, R. (1998). "The classification of democratic regime types: Conceptual ambiguity and contestable assumptions." In European Journal of Political Research, 33: 219-238.

Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V. (1999). Ústavní systém České republiky, Praha, 1999

Chytilek, R., Lebeda, T., Šedo, J., & Čaloud, D. (2009). Volební systémy. Praha: Portál.

Klimek, A. (1996). Boj o Hrad (1 a 2), Praha: Panevropa.

Klokočka, V. (2006). Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde.

Kopeček, L. (2013). "Opoziční smlouvy „za kopečky“ II.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998-2002 demokratickou deviací? (druhá část)". Středoevropské politické studie 4:284-299.

Laver, M. (1998). MODELS OF GOVERNMENT FORMATION. Annual Review of Political Science, 1(1), 1–25. doi:10.1146/annurev.polisci.1.1.1

Novák, M. a Brunclík, M. (ed) (2008). Postavení prezidentů v parlamentních a poloprezidentských režimech. Praha: Dokořán.

Metcalf, L. (2000). "Measuring presidential power. "Comparative Political Studies 33(5): 660-685.

Müller, W. C., & Strom, K. (2003). Coalition governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.

Olivová, V. (2000). Dějiny první republiky. Praha: Karolinum.

Sartori, G. (2001) Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Slon.

Siaroff, A. (2003). "Comparative presidencies: The inadequacy of the presidential, semi-presidential

and parliamentary distinction." in European Journal of Political Research, 42: 287-312.

Tavits, M. (2011). Presidents with Prime Ministers. Do Direct Elections Matter? Oxford: Oxford University Press.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK