PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Publikační činnost I - JPD028
Anglický název: Publication I
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Anotace -
Doktorandi v rámci skupinového vedení (RNDr. J. Kofroň) připravují ve spolupráci se školiteli publikaci v odborném tisku dle zaměření své disertace. Publikace má být připravena v průběhu prvního roku studia a odevzdána do tisku.
Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (24.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Splnění povinnosti provádí školitel na základě dokladu o přijetí textu k publikaci v odborném tisku. Doklad předkládá školiteli doktorand.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Literatura -

Zdroje a literatura odpovídají individuálnímu zaměření disertační práce každého doktoranda a potřebám sepsání odborného článku odpovídajícího disertační práci.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Metody výuky -

Práce na publikaci může být spojena s konzultacemi dle potřeb doktoranda.

Dle logiky povinnosti není nutné uvádět žádnou on-line platformu. To nand pochopí každý soudně uvažující jedinec.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (27.01.2023)
Sylabus -

Doktorandi pracují v průběhu roku na přípravě svého publikačního výstupu.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK