PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný článek I - JPD015
Anglický název: Research paper I
Český název: Odborný článek I
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 15
E-Kredity: 15
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Patří mezi: International Relations (XXIR, XXIRK)
Mezinárodní vztahy (XXMV)
Anotace
Poslední úprava: PLECH (19.01.2014)
Studenti doktorského studia Mezinárodních vztahů zapisují tento kurz v okamžiku, kdy získají rozhodnutí časopisu nebo nakladatele o přijetí svého prvního odborného textu k publikaci. Podmínkou splnění předmětu je zaslání pdf konečné verze přijatého textu na phd.mv@seznam.cz spolu s kompletními bibliografickými údaji publikace. Takto vykázanou publikaci má student/ka povinnost zanést také do systému evidence vědeckých výstupů OBD a připsat ji kmenovému pracovišti KMV IPS FSV.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK