PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná esej - JPD014
Anglický název: Odborná esej
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
prof. Miroslav Novák, Dr.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RICHOVA (01.07.2013)
Student je povinen před složením státní zkoušky z oboru prezentovat v rámci odborné diskuse práci zaměřenou přednostně na metodologické aspekty vztahující se k problematice disertační práce. Text v rozsahu nejméně 20 normostran musí být odevzdán nejpozději 14 dní před termínem stanovené veřejné diskuse. Oborná diskuse probíhá v rámci katedry a účastní se jí školitel a všichni interní doktorandi povinně, externí doktorandi nejméně dvakrát za dobu svého studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.10.2019)

Cílem předmětu je ověřit postup a způsob zpracování disertační práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (29.10.2019)

Ukončení kurzu je vázáno na úspěšnou prezentaci a obhájení odborného textu. O závěrečném hodnocení průběhu obhajoby rozhoduje školitel.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.10.2019)

Odpovídá individuálnímu znění disertace a musí odrážet obsah předloženého textu.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (05.02.2021)
Obhajoba odborné eseje probíhá v LS 2020/21 prezenčně, případně na platformě zoom - kontaktní link bude zaslán týden před konáním semináře doktorandům, kteří si kurz zapsali.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

Předložit odborný text vycházející z tématu disertační práce v požadovaném rozsahu nejméně cca 20 normostran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK